Suurin osa suomalaisten kuluttamasta alkoholista juodaan kotona ja usein kesäloma lisää alkoholin kulutusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore tutkimus (2024) kertoo, että Suomessa on noin 89 000 lasta, jonka vanhemmista vähintään toisella on ollut päihdeongelma. Lisäksi alkoholinkäyttö aiheuttaa monissa lapsiperheissä ongelmia, joita ratkotaan järjestöjen tarjoamissa palveluissa heti kesän jälkeen. Järjestöjen Näkymättömät lapset -kampanja haluaa tuoda lapset näkyväksi osaksi suomalaista alkoholipolitiikkaa.

Heinäkuussa moni suomalainen perhe aloittaa kesäloman, mutta kaikille vanhempien loma ei tarkoita mukavia lomapäiviä perheen kanssa. Lisääntynyt vapaa-aika yhdistettynä alkoholinkäyttöön aiheuttaa monissa perheissä ristiriitoja, jotka voivat tuntua lapsista ahdistavilta.

”Alkoholin ongelmallinen käyttö tekee lapsista näkymättömiä ja turvattomia. Kotona he katoavat vanhemman juomisen tieltä ja kantavat huolta vanhemmistaan sekä arjen sujuvuudesta. Suurimmassa riskissä ovat vauvat. Näkymättömistä lapsista ei puhuta eikä heidän äänensä tule kuuluviin. Heitä on hälyttävän paljon ja he kantavat pahimmillaan koko elämänsä merkittävän osan niistä haitoista, joita alkoholi maassamme aiheuttaa”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Alkoholin kotiinkuljetus uhkaa lisätä lasten hätää

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjattu useita uudistuksia, joissa alkoholisääntelyn painopistettä siirretään pois sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Huolestuttavinta uudistuksissa on, että ne uhkaavat viedä alkoholinkäyttöä vahvemmin koteihin, joissa sivullisina kärsijöinä ovat näkymättömät lapset.

Uusin valmistelussa oleva uudistus on alkoholin kotiinkuljetus, joka antaisi muun muassa pikaläheteille oikeuden kuljettaa alkoholia kotiin. THL:n kyselyn mukaan 75 % ei luota siihen, että kotiinkuljetuksessa pystytään valvomaan ikärajoja tai päihtymystä. Samaan lopputulokseen ovat tulleet monet kansainväliset tutkimukset. Kun alkoholinkäyttö lisääntyy yhteiskunnassa, kasvavat myös perheille koituvat haitat.

”Paahteinen, tanniininen, turvaton” – lasten hätään ei pystytä vastaamaan

”Alkoholi ei ehkä sinulle tai sinun perheessäsi ole ongelma, mutta aivan liian monessa perheessä on. Alkoholipolitiikan painopisteenä on ollut ja tulee jatkossakin olla lasten suojeleminen alkoholihaitoilta.”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Lastensuojelun resurssitilanne on jo nyt huolestuttava, kun vain kaksi hyvinvointialuetta kykenee noudattamaan lakia lastensuojelun mitoituksesta. Samaan aikaan lastensuojelun tarve on kasvanut valtavasti. Esimerkiksi kiireellisten sijoitusten määrä on noussut 8 prosenttia vuodesta 2022.

”Järjestöt yrittävät tukea perheitä, mutta erityisesti kesän jälkeen avuntarve kiihtyy. Elokuussa haetaan moninkertaisesti apua muihin kuukausiin verrattuna. Pelkästään loma-ajan alkoholin käytön lopettaminen tai vähentäminen aiheuttaa runsaasti yhteydenottoja. Lisäksi tulee alkoholin käytön välillisesti aiheuttamat ongelmat, kuten vanhempien riitaisuus, lähisuhdeväkivalta sekä lasten tilanne erossa.” huomauttaa A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

Näkymättömät lapset -kampanja tuo keskusteluun kaavailtujen lakimuutosten vaikutukset lapsiin. Kampanja tuo esiin alkoholihaittoja, jotka aiheutuvat erityisesti lapsille vanhempien alkoholin käytöstä. Kampanjan yhteydessä järjestöt keräävät allekirjoituksia vetoomukseen, jonka tavoitteena on huomioida lastenoikeudet alkoholipolitiikassa.

Lisätiedot

Näkymättömät lapset –kampanjasivu: www.nakymattomat.fi

A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. A-klinikkasäätiö rakentaa inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskittyy toiminnassaan etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. a-klinikkasaatio.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntijajärjestö. Se on samalla kansalaisjärjestö – inhimillinen areena vapaaehtoistoiminnalle, vertaistuelle ja ihmisten kohtaamiselle erilaisissa ympäristöissä. Toiminnassa yhdistyvät jäsenjärjestöjen ympäri Suomen tekemä työ, vapaaehtoistoiminta sekä oman henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus.

Ensi ja turvakotien liitto Ensi ja turvakotien liitto ry on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Tavoite on, että jokainen on turvassa. ensijaturvakotieliitto.fi

Apua lapsille ja perheille päihteiden aiheuttamiin haittoihin 

Lapsille ja nuorille: 

  • La­si­nen lap­suus (lasinenlapsuus.fi) Tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville. Tarjolla chat-, neuvonta- ja vertaistukipalveluita. Yksilöchat ajanvarauksella. 
  • Opiskeluhuolto: terveydenhoitajat ja kuraattorit 
  • Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten -chat klo 15-18. Maksuton ja vastaamassa alan ammattilaiset. Sinne pääset ensijaturvakotienliitto.fi sivuston kautta.
  • Nuorten kriisipiste Helsinki Missio tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua etäyhteyksin 12–29-vuotiaille nuorille. 
  • MLL Lasten ja nuorten puhelin, netti ja chat Lasten ja nuorten puhelin on maksuton ja sen numero on 116 111. Voit soittaa nimettömänä. Puhelimen normaalit päivystysajat ovat ma-pe klo: 14–20 ja la-su 17–20. Tarjolla myös chat- ja kirjepalvelut. 
  • Sekasin-chat Sekasin-chatissa pääset keskustelemaan nimettömänä koulutettujen vapaaehtoisten ja mielenterveyden ammattilaisten kanssa. Chatti on auki arkisin klo: 9–24 ja viikonloppuisin klo: 15–24 
  • Nettiturvakoti Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka huomioi erityisesti lasten ja nuorten asemaa perheessä. Väkivalta tai sen uhka ei kuulu lapsen turvalliseen kasvuympäristöön. 
  • MIELI Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. 

Vanhemmille: 

Yhteyshenkilöt

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto

Puh:050 63 663
riitta.sarkela@etkl.fi

Mikko Savelainen
Viestintäpäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

Puh:0405877278
mikko.savelainen@etkl.fi