Sosiaali- ja terveysjärjestöilä on ollut suuri merkitys sosiaalipalvelujen kehittäjänä ja tuottajina riitta_sarkelaSuomessa.

Julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen – väitöstutkimus analysoi niitä poliittisia päätöksiä ja valintoja, joiden seurauksena järjestöt ovat joutuneet viime vuosina ahtaalle palvelujen tuottajana.

Muutokseen vaikuttaneet valinnat ovat olleet kansallisia, mutta Euroopan unionin päätökset ovat kietoutuneet niihin. Kilpailuttaminen ja markkinaistaminen ovat olleet ydinasioita muutoksessa.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri, YTM Riitta Särkelän väitöstutkimus antaa aineksia myös nyt tapahtumassa olevien uudistusten arvioimiseen järjestöjen näkökulmasta.

Lue väitöskirja tästä >

Tilaa väitöskirja tästä >

Ensi- ja turvakotien liitto: Sote-palveluiden yhtiöittämisvelvoitteesta tulee luopua

Yhtiöittämisvelvoite on vakava riski sote-uudistuksessa. Malli, jossa tuottaja ja palvelun tilaaja on erotettu toisistaan, ei myöskään tuo lisäarvoa sosiaali – ja terveyspoliittisten tavoitteiden kannalta. Ensi- ja turvakotien liitto on erityisen huolissaan perheistä, jotka tarvitsevat monenlaista tukea.

– Ehdotetussa monituottajamallissa useita eri palveluja tarvitsevien perheiden tilanne vaikeutuu. Palveluita on mahdoton sovittaa yhteen ja palvelut pirstaloituvat entisestään , toteaa Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri.

– Järjestölähtöiset palvelut muuntautuvat ketterästi ja joustavasti tulevaisuuden haasteissa ja toimintatavoissa. Palveluiden yhtiöittämisellä betonoidaan tuottaminen perinteiseksi ja joustavuus kärsii, jatkaa Särkelä.

Sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden ja vakavissa vaikeuksissa olevien lapsiperheiden kannalta eriytetystä monituottajamallista ja siihen kytkeytyvästä yhtiöittämisvelvoitteesta tulisi luopua.

– Reilusti voitaisiin myöntää, että yhtiöittämisessä on kyse hallituksen poliittisesta valinnasta, eikä sitä yritettäisi perustella muilla tekijöillä, Särkelä toteaa.

Säästöä tai parempaa vertailtavuutta tuskin saavutetaan

Hallituksen esityksessä korostetaan sitä, että uudenlaisessa monituottajamallissa palvelujen tuottamistapojen vaikuttavuutta tai kustannustehokkuutta voidaan vertailla nykyistä paremmin.

Ensi- ja turvakotien liitto katsoo, että hallituksen esityksen perustelut eivät ole riittävät osoittamaan, että tuottajan ja järjestöjen erottelulla olisi palvelujen vertailtavuuden kannalta myönteistä vaikutusta.  Tai, että malli madaltaisi kustannuksia.

Tähän mennessä kunnat ja kuntayhtymät ovat lähes poikkeuksetta järjestäneet sosiaali- ja terveyspalvelut omana tuotantona. Kunnissa on katsottu, että oman palvelutuotannon kautta kertyy järjestämisvastuun kantamiseksi tarvittavaa oleellista tietoa. Ne kunnat, mm. Tampere ja Rovaniemi, joissa tilaaja ja tuottaja erotettiin toisistaan oman organisaation sisällä erillisiksi toiminnoiksi, luopuivat kokeilusta. Malli aiheutti lisäkustannuksia, eikä kunta pystynyt riittävästi ohjaamaan palvelun tuotantoa. Näissä kunnissa tilaajan ja tuottajan eriyttäminen tapahtui samassa organisaatiossa, mutta silti se tuotti ongelmia.

Hallituksen esityksessä palvelujen järjestäjän ja tuottajan erottaminen vietäisiin vielä tehtyjä kokeiluja pidemmälle siirtämällä tuotanto erilliselle oikeushenkilölle. Se merkitsee erittäin vakavaa riskiä, ettei järjestämisvastuussa oleva maakunta käytännössä pystyisi ohjaamaan eriytettyä palvelutuotantoa.

Lue Ensi- ja turvakotien liiton lausunto

Lisätietoja

Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto, p. 050 63663

Blogi: Miksi taas toistetaan samoja virheitä?

Hallituksen tavoite laittaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut samaan asemaan yritysten palvelujen kanssa oli tuttu asia jo 1990-luvulta. Lokakuun lopussa tarkastettavasta sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosta sosiaalipalvelujen tuottajana analysoivasta väitöstutkimuksestani käy ilmi, että nyt esitettävät ideat eivät ole uusia. Lue blogikirjoitus

Yle uutisoi: Suomi on vienyt sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen pisimmälle Euroopassa

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asema on heikentynyt, ja sote-uudistus voi kaventaa järjestöjen elintilaa entisestään. Lue uutinen