Kaapatut Lapset ry syntyi palosta auttaa samassa tilanteessa olevia vanhempia ja jakaa tietoa, jota itse oli saanut kokemuksen kautta. Yhdistys syntyi myös halusta tarjota lapselle ja vanhemmalle apua, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin kaappausuhassa ja mahdollisessa kaappauksessa.

Eräs äiti otti minuun yhteyttä keväällä 1997. Hänen ex miehensä oli vienyt heidän poikansa ilman äidin lupaa isän kotimaahan. Äiti oli kuullut, että minulla oli lapsikaappaus meneillään. Tuli tunne kuka auttaa lapsia ja vanhempia, jotka joutuvat tähän tilanteeseen Ainakin itselläni oli avunsaamisessa ollut hyvin vaikeaa. Suomessa ei tuohon aikaa ollut tietoa, miten on paras hoitaa lapsikaappauksia. Olimme juuri liittyneet Euroopan Unioniin ja lapsikaappaustieto oli hyvin ristiriitaista. Mitään tarkkaa tietoa ei tuntunut olevan ja kukaan ei tiennyt, miten tulee toimia. Hätä lapsesta oli suuri ja aika kului odotteluun, että joku ottaa kantaa tai antaisi jotain tietoa asian tiimoilta. Turhautuminen ja tuskastuminen sekä tyhjä syli olivat päällimmäisiä asioita.

Oma kokemus tapahtuneesta ja tiedon jakaminen lapsikaappauksesta tuli tärkeäksi siinä tilanteessa. Toive, että muille lapsille ja heidän lähipiirilleen, ei tapahtuisi samaa. Ennakointi ja tietämys eri maiden käytännöistä lapsen saamisen yhteydessä helpottavat monen asian sopimisessa jo ennakkoon. Ennaltaehkäisy oli Kaapatut Lapset kantavin alue toiminnan alussa, jotta jokainen huomioisi myös tietyt riskit, kun menee naimisiin ulkomaalaisen kanssa ja saa yhteisiä lapsia. Toisessa maassa on mahdollisesti täysin eri käytännöt ja lait vanhempien suhteen.

Kaapatut Lapset ry on nyt tänä keväänä täysi-ikäinen ja voin sanoa, että olen onnellinen ja ylpeä tästä täysi-ikäisyydestä. Toivon, että kaikki kokemukset auttavat eteenpäin ja hienoa on Kaapattujen Lasten työyhteisö. Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen on kehittänyt toimintaa ja vienyt yhdistyksen toimintaa eteenpäin aktiivisten vanhempien avustuksella. Lapsikaappaus on aina syvä suru, joka jättää lapsiin, vanhempiin ja lähipiiriin jäljen. Vertaistuki Kaapatut Lapset ry:ssä oli jaksamisen kannalta merkittävää. Ilman tukea olisi varmasti ollut vaikea selvitä. Tulevaisuudessa on varmasti hyvä tarkastella lähemmin, miten lapsikaappaus on vaikuttanut lapsiin, jotka ovat käyneet sen läpi. Itse olisin kaivannut apua, kun vihdoin lapseni vieraili luonani kuuden vuoden jälkeen. Kaapatut Lapset ovat vakiinnuttaneet paikkansa järjestönä, joka toimii asiantuntija ja neuvonantaja viranomaisille sekä vanhemmille.

Kirjoittaja: Heidi Uotila, Kaapatut Lapset ry:n perustajajäsen

Yhdistys jatkaa yhä saman mission puolesta; tarkoituksenamme on antaa tukea ja neuvoja lapsikaappauksen tai kaappausuhan kokeneille vanhemmille, jotta kukaan ei jäisi yksin vaikeasti autettavan asian kanssa. Yhdistys on onnistunut vastaamaan perustushetkellä olleisiin tarpeisiin, jotka olivat avun ja tiedon tarjoaminen sekä vastaavan kokeneiden vanhempien tapaamisen mahdollistaminen. Kaapatut Lapset ry kuuntelee vanhempia ja neuvoo miten toimia lapsikaappaustilanteessa. Yhdistys antaa vanhemmille tietoa ja ohjeita vaikeasta elämäntilanteesta selviämiseen esimerkiksi vertaistuen ja vertaistilaisuuksien, kuten voimauttavan toiminnan avulla.

Kaapatut Lapset ry on Suomessa ainoa järjestö joka tarjoaa vertaistukea, kokemusasiantuntijuutta ja ohjausta lapsikaappaukseen ja kaappausuhkaan. Kehitämme myös lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia, jotta voimme tarjota heille mukavia kokemuksia ja ottaa heidän toiveensa huomioon toiminnan suunnittelussa. Kaapattuna ja kaappausuhan alla olleet lapset ja nuoret ovat meille tärkeitä ja haluamme osaltamme edistää heidän oikeuksien toteutumista.

Järjestösihteeri, Vilma Näveri