”Luulin, että saisin mahdollisuuden kertoa tarinani ja puhua itselleni tärkeistä asioista. Mutta se ei ollut mitään sellaista. Keskustelu vaikutti enemmänkin ristikuulustelulta.”

James 11 vuotta

”Eivät he tainneet oikein ottaa minun mielipidettäni huomioon. Olen tiettyä ikää nuorempi, mutta ei se tarkoita, että olisin näkymätön.”

Rebecca, 14 vuotta

 

Noin 130 000 kansainvälistä avioparia jättää avioerohakemuksen EU:n alueella vuosittain. Monissa tapauksissa mukana on myös lapsia. Kun perheen konflikti kärjistyy, se saattaa johtaa lapsikaappaukseen.

Joka vuosi tuhannet lapset joutuvat EU:n alueella vanhempansa kaappaamiksi. Tämä tilanne vaikuttaa suuressa määrin näiden lasten jokapäiväiseen elämään, maahan missä he asuvat, mitä kieltä he puhuvat ja perheenjäseniin ja siihen, keiden kanssa he ovat säännöllisesti tekimisissä. Kaikki tämä vaikuttaa näiden lasten hyvinvointiin.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklan mukaan jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi oikeusistuimessa, mutta tuomarit eivät aina kuule heitä. Tämä saattaa johtua siitä, että tuomarit pitävät lasta liian nuorena tai kypsymättömänä.

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa paljastui, että ne lapset, joilla oli mahdollisuus tulla kuulluksi oikeusistuimissa, eivät olleet sen onnellisimpia kuin ne, joila ei ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi. Nämä tulokset olivat aika yllättäviä. Kuitenkin haastateltaessa lapsia, jotka vanhempi oli kaapannut, paljastui syy. Kuulluksi tulleet lapset olivat hyvin tyytymättömiä tapaan, jolla kuuleminen tapahtui. He valittivat, että heitä ei valmisteltu tulevaa kuulemista varten, prosesseja ei ollut sopeutettu heidän ikänsä tai ymmärryksensä mukaisesti. He eivät saaneet vaikutelmaa, että tuomari olisi oikeastaan kuunnellut heitä tai ollut kiinnostunut siitä, mitä heillä oli sanottavaa. Eivätkä he saaneet mitään palautetta lopullisesta tuomiosta tai siitä, kuinka paljon painoa heidän mielipiteilleen pantiin ratkaisua tehtäessä.

Missing Children Europe, Child Focus (Belgia), Antwerpenin, Genovan ja Gentin yliopistot, Centrum IKO (Alankomaat) sekä MiKK e. v. International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction (Saksa) päättivät ryhtyä toimiin sekä tuomarien että sovittelijoiden toimintatapojen parantamiseksi kansainvälisissä lapsikaappauksissa.

Seitsemässätoista EU-maassa tehtiin myös lisätutkimus siitä, miten tuomarit ottivat huomioon lapsen edun. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, oliko lapsilla ollut mahdollisuus tulla kuulluiksi ja kuinka paljon painoa heidän mielipiteilleen pantiin. Tutkimuksessa paljastui, että vain puolessa palautusoikeudenkäynneistä tuomari oli ottanut huomioon lapsen edun, joko suoraan tai epäsuorasti. Näissä palautusoikeudenkäynneissä lapsen etua käytettiin sekä kuulemisen puoltamiseen että vastustamiseen. Kun oikeusistuimet kuulevat lasta, he yleensä ottavat hänen mielipiteensä huomioon.

Psykologinen tutkimus paljasti lisäksi, että perheen sisukkuudella ja vanhemman hyvinvoinnilla on huomattava vaikutus kaapatun lapsen hyvinvointiin.

Edellä mainittuun projetktiin osallistuvat tahot ovat luoneet hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät lapsen oikeanlaiseen kuulemiseen heitä koskevissa oikeudenkäynneissä. Niitä on käytetty perustana oikeuslaitoksen ammattilaisten ja sovittelijoiden koulutuksessa eri puolilla Eurooppaa parin viime vuoden aikana.

Tämän Hear Me Out, Kuuntele minua -tutkimuksen tulokset esitellään kirjallisena tutkimuksena osoitteessa www.crossbordermediator.eu -sivustolla.

Tutkimukseen osallistuvat laativat seuraavaksi sarjan suosituksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi näiden tulosten perusteella. Osanottajat aikovat jatkossakin tuoda esiin lapsen etua ja huolia heitä koskevissa lapsikaappaustapauksissa.

Hilde Demarre
Cross-Border Family Mediators’ Network Project Officer
Missing Children Europe

Kääntäjä: Markku Virtanen

Read the full research.