Toivon Talolla kokoontui teemallinen keskusteluilta, jossa kävimme vanhempien kanssa läpi lasten ja nuorten rasismikokemuksia. Paikalla oli myös vanhempia, joiden lapset eivät ole tuoneet esille omakohtaisia kokemuksiaan. Keskustelimme vanhempien kanssa myös lapsista joiden vahvasti asenteinen ja ennakkoluuloinen käyttäytyminen toisia lapsia kohtaan huolestuttaa vanhempaa. Rasismia on vaikea laittaa yksiin kansiin, mutta arjen rasismissa on hyvä kuulla rasismia kokeneita henkilöitä. Keskusteluillan aikana kuulimme myös vanhempien kertomia kokemuksia ennakkoluulojen ja rasismin kohtaamisesta Suomessa.

Lapsen moninaisuutta voi tukea monella tavalla. Vanhempi voi tukea lapsen kasvua ja identiteetin vahvistumista tuomalla moninaisuutta esiin arjessa, kuten lapsen leluissa, saduissa, elokuvissa ja musiikissa. Lapsen kanssa on hyvä keskustella lapsen esille tuomista asioista lapselle sopivalla tavalla. Aikuisilla on usein tapana liittää lapsen kertomukseen muita asioita, mutta tärkeintä on kuunnella mitä lapsi kertoo. Empatiakyky on tärkeässä asemassa kuuntelemisen ja neuvomisen kannalta. Rasismitutkija Anna Rastas on kiteyttänyt asian hienosti kehottamalla vanhempia sanomaan ennemmin ”minä välitän, kerro…” kuin ”älä välitä siitä…”. Adoptioperheiden uusimmassa vanhemmille suunnatussa Adoptoidun kokema rasismi -oppaassa kannustetaan vanhempia tukemaan ja rohkaisemaan lasta tai nuorta olemaan juuri sen näköinen ja sellainen kun hän itse toivoo ja haluaa.

Puhuimme myös vahvasti erilaisuuteen asennoituvista lapsista ja nuorista, joiden tukeminen koetaan myös hankalaksi. Vanhempien on hyvä muistaa että myös oma lapsi voi  myös kiusata ja aiheuttaa harmia toiminnallaan, mutta ennakkoluulot ovat osa lapsen kehitystä ja kasvua. Ennakkoluuloista täytyy puhua tarjoamalla rinnakkaisia ajatusmalleja keskustelun kautta. Lapsen ennakkoajatukset ovat vahvimmillaan kouluun mentäessä. Ennakkoluuloisuus ei vielä tarkoita rasismia, mutta niistä voi muodostua rasistisia tekoja jos lapsi ei saa välineitä omien ajatusten pohtimiseen.  Teemallisessa keskusteluillassa puhuimme myös rasistiseen kiusaamiseen puuttumisesta, totesimme vanhempien kanssa että keskusteluun on tärkeä ottaa mukaan esimerkiksi lapsen opettaja ja molempien lapsien vanhemmat, jotta asiasta voidaan puhua rauhassa. Lapsen asenteet tulevat usein kotoa, mutta pohdimme myös elokuvien, musiikin ja kaveriporukan vaikutusta lapsen mielipiteisiin. Yhdenvertainen ilmapiiri kotona ja vanhempien esimerkki vaikuttavat lapsen ja nuoren ajatusmaailmaan. Vanhempien on myös hyvä tarkistaa oma suhtautumisensa erilaisuuteen ja pohtia omia asenteitaan ja niiden mahdollisia vaikutuksia lapsiinsa.

Seuraavassa teemallisessa keskusteluillassa pohdimme vanhempien eroa lapsen näkökulmasta. Keskusteluilta on 17.4. klo 17:00–19:00 Toivon Talolla.

Tervetuloa mukaan!

Kirjoittaja: järjestösihteeri, Vilma Näveri