Kaapatut Lapset ry:n tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo tarjoaa tietoa ja välitöntä apua kansainvälisissä lapsikaappausasioissa sekä kansainvälisissä huoltokiistatilanteissa. Neuvonnan avulla huoltajia ohjataan toimimaan oikein kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi. Muita toimintamuotoja ovat tiedotus, yhteistyö viranomaisten, asianajajien ja asianhoitajien kanssa, tukihenkilöiden antaman vertaistuen koordinointi sekä jäsenperheiden psykososiaalisen kuntoutuksen ja perheiden virkistystoiminnan järjestäminen.

me tuemme kuva

toivon_talo2

Yhdistyksen ylläpitämältä tuki- ja neuvontapisteeltä Toivon Talolta saat tukea, neuvontaa ja ohjausta kansainvälistä lapsikaappausta, kaappausuhkaa tai kansainvälistä huoltokiistaa koskevissa asioissa. Neuvontaa ja ohjausta on saatavilla puhelimitse, nettiturvakodissa sekä tapaamisia sopimalla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Räisänen vastaa neuvonta -ja ohjaustyöstä, jonka lisäksi yhdistyksen kautta on mahdollista saada myös vertaistukea.

Yhdistyksen vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ovat tavoiteltavissa viikonlopun aikana tilanteissa, jotka eivät voi odottaa viikonlopun yli. Kouluttamamme vapaaehtoiset kuuntelevat ja auttavat yhteydenottajia.

Yhdistyksen viikonloppupäivistysnumero: 044 2626 662


Hätätilanteissa tulee kuitenkin aina olla yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.

Hätäkeskuslaitos on ottanut myös käyttöön kadonneiden lasten 116 000 -puhelinnumeron, johon voi olla yhteydessä ei-kiireellisissä tilanteissa.

116 000 numeroon voi olla yhteydessä kun haluat:
– kysyä neuvoa lapsen katoamiseen liittyvissä asioissa
– ilmoittaa kadonneeksi ilmoitetun lapsen löytymisestä
– ilmoittaa löytäneesi eksyneen tai perheestään erilleen joutuneen lapsen
– hakea tietoa kadonneesta lapsestasi

Yhdistys on kartoittanut lapsikaapausuhan merkkejä. Alla olevasta listasta löytyy toimintoja tai piirteitä, jotka ovat edeltäneet lapsikaappausta, sen yrittämistä tai nostaneet lapsikaappausuhkaa. Listan laatimiseen ovat osallistuneet kymmenet jäsenemme ja yhteydenottajamme. Toivomme, että lista auttaa sinua kartoittamaan ja pohtimaan kuinka suuri uhka lapsellasi on joutua kaapatuksi. Mitä useampi kohta täyttyy, sitä enemmän huolissaan sinun kannattaa olla.

1. Vanhempi on yrittänyt tai uhannut kaapata lapsen tai pitää selvänä, että lapsi kuuluu hänelle tai hänen suvulleen (eikä tarvitse toista vanhempaa).

2. Vanhempien välillä on vakavia erimielisyyksiä lasta koskevissa asioissa, kuten kasvatuksessa, uskonnossa, terveydenhoidossa, koulutuksessa, harrastuksissa.

3. Vanhempi on syyllistynyt ruumiilliseen tai henkiseen lähisuhdeväkivaltaan, vainoamiseen tai lapsen kaltoinkohteluun.

4. Vanhemmalla ei ole muita siteitä Suomeen kuin lapsi, hän ei ole kotoutunut tänne.

5. Vanhempi hakee lapselle matkustusasiakirjoja: passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta ilman, että on sovittu matkasta yhdessä.

6. Vanhempi ei kunnioita suomalaisten viranomaisten päätöksiä lapsen huollosta, elatuksesta tai tapaamisoikeudesta.

7. Vanhempi pyrkii saamaan käsiinsä lapsen asiakirjoja, kuten syntymä- ja terveystodistuksia, koulutodistuksia.

8. Vanhempi alkaa yllättäen opettaa omaa kieltään ja kulttuuriaan, vaikka ei ennen ole pitänyt asiaa tärkeänä

9. Vanhempi piilottaa tai tuhoaa omia asiakirjojaan, esittää väärennettyjä asiakirjoja

10. Vanhempi muuttaa varallisuuttaan rahaksi ja siirtää sitä toiseen maahan

11. Vanhempi luopuu vakinaisesta asunnosta tai työpaikasta tai menettää ne.

12. Vanhempi on saamassa kielteisen oleskelupäätöksen, hänen kansalaisuushakemuksensa on hylätty tai hän ei edes halua hakea kansalaisuutta, vaikka yhdessä toiseen maahan muuttamisesta ei ole ollut puhetta.

Tarvitsetko apua lapsikaappaushan arvioimisessa? 

Voit soittaa arkipäivisin numeroon 044 2626 662 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen toimisto@kaapatutlapset.fi, niin autamme sinua miettimään kaappausuhkaa. haluamme kehittää listaa ja otamme mielellämme vastaan palautetta siitä. Palautetta voit lähettää toimisto@kaapatutlapset.fi

Haluatko keskustella venäjän kielellä lapsen huoltoon liittyvistä asioista, esimerkiksi lapsikaappauksesta tai sen uhasta? Ota rohkeasti yhteyttä!

Venäjänkielinen päivystys on Toivon Talolla osoitteessa Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki
tai puhelimitse numerossa 044 2626 662.
Jos tulet paikalle, niin varaa aika etukäteen numerosta 044 2626 662, tai osoitteesta toimisto(at)kaapatutlapset.fi

По вторникам 13.30-15.00
Звоните тел. +358 44 2626 662

vertaistukitoiminta

Yhdistyksen parissa toimii osaava ja koulutettu joukko vertaistukijoita, jotka tukevat ja neuvovat lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kokeneita perheitä. Vertaistukijat ovat kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Vertaistuki on korvaamatonta tilanteessa, jossa ymmärtävää ja sopivaa tukea tarjoavia tahoja on hyvin vähän.

Lapsikaappaus, kaappausuhka ja kansainväliset huoltokiistat kuormittavat perhettä henkisesti ja taloudellisesti. Pelko ja huoli lapsikaappauksesta sekä stressi tilanteesta selviämiseen heikentää perheen toimintakykyä, jolloin vertaistukitoiminnan voi parhaimmillaan auttaa jaksamaan ja pääsemään eteenpäin vaikeasta tilanteesta. Ihmisen toimintakyky romahtaa usein vasta, kun pahin kriisi on ohi. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden vertaistukeen ja muuhun neuvontaan ja ohjaukseen kriisin kaikissa vaiheissa.

Yhdistyksen vertaistukijat toimivat vapaaehtoisesti ja valtakunnallisesti, jonka vuoksi tuki järjestyy parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Tuettavan ja vertaistukijan väliset tapaamiset riippuvat aina välimatkasta ja mahdollisuudesta tavata, joten yhdistys suosittelee etäyhteyttä tuen saamiseksi.

Haluatko vertaistukijan:

  • Ota yhteyttä Kaapatut Lapset ry:n toimistoon (toimisto@kaapatutlapset.fi) tai puhelimitse 0442626662 ja kerro tilanteestasi
  • Yhdistys etsii vertaistukijan, joka jakaa kanssasi vastaavan omakohtaisen kokemuksen
  • Vertaistukija ja tuettava vaihtavat yhteystietoja
  • Tuettavalla on myös aina mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta Toivon Talolta

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa koko perheelle suunnatun voimaantumisviikonlopun, jonka aikana vanhemmille ja lapsille on omaa järjestettyä ohjelmaa. Voimaantumisvikonloput sijoittuvat yleensä keväälle ja loppuvuodelle ja niiden paikka vaihtuu, koska haluamme kohdata avun tarvitsijoita aina eri puolilla Suomea. Voimaantumisviikonlopuissa on vaihtuva teema, jonka valinnassa huomioidaan osallistujien tarpeet.

Voimaantumisviikonloppujen omavastuuhinta on 30 €/perhe.

Emme kerro voimaantumisviikonoppujen ajankohtaa tai paikkaa julkisesti, koska haluamme takaa osallistuvien perheiden turvallisuuden. Tiedon saat kysymällä sitä yhdistykseltä: toimisto@kaapatutlapset.fi

Järjestämme säännöllisesti vertaistuellisia pulinakerhoja toimistollamme tai muussa sopivassa paikassa. Pulinakerhot ovat avoimia kaikille lapsikaappauksen, kaappausuhan tai kansainvälisen huoltokiistan kokeneille perheille. Pulinakerhon aikana on järjestetty lastenhoito, jotta vanhemmat pääsevät keskustelemaan rauhassa. Tarjoamme pulinakerhoissa kahvia, teetä ja pientä evästä.

Kerromme uusimmista pulinakerhoista tapahtumakalenterissamme, tiedotteissamme ja ajankohtaispalstallamme. Voit myös esittää toiveen pulinakerhon järjestämiseksi: toimisto@kaapatutlapset.fi


Yhdistys järjestää satunnaisesti myös keskusteluiltoja, joissa on vieraileva asiantuntija tai avun tarjoaja. Keskusteluiltoiltoja järjestetään ajankohtaisten aihealueiden sekä osallistujien tarpeen ja mielenkiinnon mukaisesti.

Kerromme keskusteluilloista samoilla kanavilla pulinakerhojen kanssa.

Eroneuvossa vanhemmat kuulevat eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään ja siten he voivat paremmin huomioida lapsen näkökulman eroon liittyvissä asioissa.

Eroneuvot tarjoavat vanhemmille mahdollisuuden puhua itseä askarruttavista asioista. Tilaisuudessa ei ole pakko puhua mitään ja siihen voi osallistua anonyymisti.

Eroneuvoon ovat tervetulleita kaikki äidit, isät ja eroperheiden läheiset. Toteuttamisen kulmakivinä ovat puolueettomuus, luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus.

Katso lisää www.apuaeroon.fi

Järjestämme monipuolista koulutusta vapaaehtoistoimijoillemme.

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli olet kiinnostunut koulutuksista!