Kaapatut Lapset ry:n tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo tarjoaa tietoa ja välitöntä apua kansainvälisissä lapsikaappausasioissa sekä kansainvälisissä huoltokiistatilanteissa. Neuvonnan avulla huoltajia ohjataan toimimaan oikein kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi. Muita toimintamuotoja ovat tiedotus, yhteistyö viranomaisten, asianajajien ja asianhoitajien kanssa, tukihenkilöiden antaman vertaistuen koordinointi sekä jäsenperheiden psykososiaalisen kuntoutuksen ja perheiden virkistystoiminnan järjestäminen.

Toivon Talolta saat tukea, neuvontaa ja ohjausta kansainvälistä lapsikaappausta, kaappausuhkaa tai kansainvälistä huoltokiistaa koskevissa asioissa. Neuvontaa ja ohjausta on saatavilla puhelimitse, nettiturvakodissa sekä tapaamisia sopimalla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Räisänen vastaa neuvonta- ja ohjaustyöstä. Lisäksi yhdistyksen kautta on mahdollista saada myös vertaistukea.

Apuna tilanteen arvioinnissa voi käyttää myös listaa, johon yhdistys on listannut jäsenten ja yhteydenottajien avulla lapsikaappausuhan merkkejä. Lue lisää lapsikaappausuhan arvioinnista.

Me tuemme sinua, et ole yksin. Kädet muodostavat sydämen.

Yhdistyksen vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ovat tavoiteltavissa viikonlopun aikana tilanteissa, jotka eivät voi odottaa viikonlopun yli. Kouluttamamme vapaaehtoiset kuuntelevat ja auttavat yhteydenottajia.

Yhdistyksen viikonloppupäivistysnumero: 044 2626 662


Hätätilanteissa tulee kuitenkin aina olla yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.

Hätäkeskuslaitos on ottanut myös käyttöön kadonneiden lasten 116 000 -puhelinnumeron, johon voi olla yhteydessä ei-kiireellisissä tilanteissa.

116 000 numeroon voi olla yhteydessä kun haluat:
– kysyä neuvoa lapsen katoamiseen liittyvissä asioissa
– ilmoittaa kadonneeksi ilmoitetun lapsen löytymisestä
– ilmoittaa löytäneesi eksyneen tai perheestään erilleen joutuneen lapsen
– hakea tietoa kadonneesta lapsestasi

Teemachatit osoitteessa www.apuaeroon.fi tai sivumme oikeassa alalaidassa parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 17–19.

Kaapatut Lapset ry:n tuki- ja neuvontapiste Toivon Talon työntekijän tai vapaaehtoisen kanssa voi keskustella kahdenkulttuurin eroihin, kansainväliseen huoltokiistaan, lapsikaappaukseen tai sen uhkaan liittyvistä asioista. Chatista saat tukea ja tietoa eri toimintamahdollisuuksista kansainvälisiin erotilanteisiin liittyvissä teemoissa.

Vapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksen tehtävään ja heillä usein on omakohtaista kokemusta esimerkiksi lapsikaappauksesta tai sen uhasta perheessä, kansainvälisestä huoltokiistasta tai erotilanteesta.

Keskustelusta saat apua oikean aputahon löytämiseen, kun kansainväliset lapsen tapaamisoikeus-, asumis- tai huoltajuusasiat ovat perheessä aktiivisia sekä tarvittaessa lapsikaappausuhan arvioimiseen.

Chattiin voit tulla nimettömänä, ja voit ottaa yhteyttä myös, mikäli läheisen tilanne huolestuttaa. Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.

Yhdistyksen parissa toimii osaava ja koulutettu joukko vertaistukijoita, jotka tukevat ja neuvovat lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kokeneita perheitä. Vertaistukijat ovat kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Vertaistuki on korvaamatonta tilanteessa, jossa ymmärtävää ja sopivaa tukea tarjoavia tahoja on hyvin vähän.

Lapsikaappaus, kaappausuhka ja kansainväliset huoltokiistat kuormittavat perhettä henkisesti ja taloudellisesti. Pelko ja huoli lapsikaappauksesta sekä stressi tilanteesta selviämisestä heikentää perheen toimintakykyä, jolloin vertaistukitoiminta voi parhaimmillaan auttaa jaksamaan ja pääsemään eteenpäin vaikeasta tilanteesta. Ihmisen toimintakyky romahtaa usein vasta, kun pahin kriisi on ohi. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden vertaistukeen ja muuhun neuvontaan ja ohjaukseen kriisin kaikissa vaiheissa.

Yhdistyksen vertaistukijat toimivat vapaaehtoisesti ja valtakunnallisesti, jonka vuoksi tuki järjestyy parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Tuettavan ja vertaistukijan väliset tapaamiset riippuvat aina välimatkasta ja mahdollisuudesta tavata, joten yhdistys suosittelee etäyhteyttä tuen saamiseksi.

Haluatko vertaistukijan?

  • Ota yhteyttä Kaapatut Lapset ry:n toimistoon (toimisto@kaapatutlapset.fi) tai puhelimitse 0442626662 ja kerro tilanteestasi
  • Yhdistys etsii vertaistukijan, joka jakaa kanssasi vastaavan omakohtaisen kokemuksen
  • Vertaistukija ja tuettava vaihtavat yhteystietoja
  • Tuettavalla on myös aina mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta Toivon Talolta

Järjestämme kerran vuodessa koko perheelle suunnatun voimaantumisviikonlopun, jonka aikana vanhemmille ja lapsille on omaa järjestettyä ohjelmaa. Voimaantumisviikonloput sijoittuvat yleensä keväälle tai loppuvuodelle, ja niiden paikka vaihtuu, koska haluamme kohdata avun tarvitsijoita aina eri puolilla Suomea. Voimaantumisviikonlopuissa on vaihtuva teema, jonka valinnassa huomioidaan osallistujien tarpeet.

Voimaantumisviikonlopuissamme on kohtuullinen omavastuuhinta, noin 20 €/aikuinen.

Emme kerro voimaantumisviikonloppujen ajankohtaa tai paikkaa julkisesti, koska haluamme taata osallistuvien perheiden turvallisuuden. Tiedon saat kysymällä sitä yhdistykseltä: toimisto@kaapatutlapset.fi.

Järjestämme säännöllisesti vertaistuellisia pulinakerhoja toimistollamme tai muussa sopivassa paikassa. Pulinakerhot ovat avoimia kaikille lapsikaappauksen, kaappausuhan tai kansainvälisen huoltokiistan kokeneille perheille. Pulinakerhon aikana on järjestetty lastenhoito, jotta vanhemmat pääsevät keskustelemaan rauhassa. Tarjoamme pulinakerhoissa kahvia, teetä ja pientä evästä.

Kerromme uusimmista pulinakerhoista tapahtumakalenterissamme, tiedotteissamme ja ajankohtaispalstallamme. Voit myös esittää toiveen pulinakerhon järjestämiseksi: toimisto@kaapatutlapset.fi


Yhdistys järjestää satunnaisesti myös keskusteluiltoja, joissa on vieraileva asiantuntija tai avun tarjoaja. Keskusteluiltoiltoja järjestetään ajankohtaisten aihealueiden sekä osallistujien tarpeen ja mielenkiinnon mukaisesti.

Kerromme keskusteluilloista samoilla kanavilla pulinakerhojen kanssa.