Uudet yhteydenotot  

Uudet yhteydenotot koskivat 115 perhettä ja yli 150 lasta.
Valtaosa yhteydenotoista  koski vaikeita kansainvälisiä huoltokiistoja, kuten kaappausuhkaa (64 %). Reilu neljännes (29 %) koski lapsikaappauksia. Vain 9 yhteydenottoa koski jotain asiaa, joka ei varsinaisesti kuulunut meille.   

Yhteydenotoista 70 % oli äidin asialla. 65 % yhteydenotoista koskikantasuomalaisen asiaa. Silloin, kun yhteydenotto tuli maahanmuuttajalta tai hänen puolestaan, niin yleisin lähtömaa oli Irak, sitten Venäjä ja Viro. 

Uudet yhteydenottajat olivat pääasiassa perheiden vanhemmat itse tai heidän läheisensä. 17 % yhteydenotoista tuli joltain perheen kanssa työskentelevältä taholta.  

Puhelin on yhä ylivoimainen tapa ottaa yhteyttä , näin teki 84 %. Muut tavat olivat sähköposti, chat ja internetsivuillamme oleva lomake.  

Kaikkiaan meillä oli yhteydenottoja substanssiasiassamme lähes 2300. 

 

Kohtaamiset 

Vuonna 2021 kohtasimme kaikkiaan 163 vanhempaa tai hänen läheistään eli näin monta perhettä sai apua meiltä.  73 % perheistä oli sellaisia, joissa äiti oli yhteydessä meihin.  

Olimme lapsikaappausasioissa ja niiden ehkäisyssä suoraan yhteydessä 101 ammattilaisen kanssa. Ammattilaiseksi katsomme sellaiset työntekijät, jotka töskentelevät  kohdeperheidemme kanssa, kuten sosiaalityöntekijät, poliisi, ministeriöiden lakimeiehet, muiden järjestöjen työntekijät ja asianajajat. Keväällä oli koulutus 42 koulukuraattorille ja webinaarissa 25.5. oli 72 ammattilaisosallistujaa, Kohtasimme siis 215 ammattilaista suoraan, jonka lisäksi lähetimme Verkostopostia-nimistä verkkokirjettä 52 vastaanottajalle.  

Muita kohtaamisia,, kuten vertaiset, toimittajat ja ammattilaiset, jotka eivät yleensä tee työtä kohdeperheidemme kanssa, oli 79  eri henkilön kanssa.  

Vuoden mittaan olimme siis suoraan tekemisissä 473 henkilön kanssa omassa  tärkeässä  asiassamme.