Perhetyön avopalvelut

Tarjoamme monipuolisia lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain ja ennaltaehkäisevän työn palveluita. Voimme myös räätälöidä sopivan paketin perheen tarpeiden mukaan. Teemme työtä koko Kanta-Hämeen alueella.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Eroperheiden palvelut
 • Kriisi- ja selvitystyöskentely (tilannekartoitus) vaikeissa ristiriitatilanteissa
 • Lastensuojelun perhetyö
 • Ennaltaehkäisevä tai varhaisen tuen perhetyö (sosiaalihuoltolaki)
 • Vauvaperheiden auttaminen ensikotijaksolta kotiuduttaessa
 • Perhekuntoutus

Perhetyö

Perhetyö on kotiin annettavan työn malli, jossa käytännön läheinen arkielämään liittyvä ja terapeuttinen auttaminen tapahtuu toiminnassa yhdessä perheen kanssa. Parhaiten perhetyö auttaa perheitä, joilla on ongelmia, mutta jotka päättävät itse ottaa apua vastaan. Perhetyössä yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit: konkreettinen apu, keskustelut ja työntekijän taidot.

Työ perustuu sopimukseen sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä perheen, heidän luonnollisen verkostonsa, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden kanssa. Työskentely tapahtuu yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen eri verkostojen kanssa. Pääsääntöisesti työskentely tapahtuu perheen kotona. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä vanhempien omia voimavaroja lastenhoito- ja kasvatustehtävässä. Työskentelyn etenemistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Selvitystyöskentely

Voidaan käyttää, kun perheessä tarvitaan:

 • lastensuojelutarpeen selvitys
 • lapsen tai nuoren tilanteen selvittäminen
 • vanhemmuuden vahvuuksien ja haasteiden selvittäminen
 • huostaanoton uhka/perheselvitys laaja
 • huostaanoton purun mahdollisuuksien selvittäminen
 • selvitys vanhemmuudesta esimerkiksi ero-oikeudenkäyntiä varten osana olosuhdeselvitystä
 • muu tilanne: selvitys voidaan räätälöidä tilanteen mukaan sopivaksi kokonaisuudeksi

Selvityksessä selvitetään tilaajan toiveen mukaisessa laajuudessa perheen asiat ja työskennelään tarvittaessa myös läheisverkoston kanssa.

Ota yhteyttä

Perhetyön avopalvelut

Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 5 A 13100 Hämeenlinna (toinen kerros)

Nana Lindholm
Avopalveluiden lähijohtaja