Rakennetaan yhdessä hyvinvointialue, jossa jokainen on turvassa.

  1. Vauvat ja lapset eivät voi odottaa
 • Neuvoloille on turvattava hyvät resurssit odottavien ja vauvaperheiden tueksi.
 • Riskissä oleville vauvaperheille on mahdollistettava riittävän pitkä ympärivuorokautinen kuntoutus ensikodeissa jo odotusaikana.
 • Koronan pitkäaikaisia vaikutuksia on ehkäistävä ja korjattava turvaamalla lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun voimavarat sekä tehtävä lapsi- budjetointia hyvinvointialueilla.
 • Yhdistyksemme on viisasta ottaa kumppaneiksi sote- ja perhekeskuksia rakennettaessa.

2. Yksikään lapsi ei saa kadota kunnan ja hyvinvointialueen väliin

 • Kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä hyvinvointialueen oppilashuollon, lastensuojelun ja muiden perhepalvelujen saumaton yhteistyö tulee turvata.
 • Vanhempien päihteiden käytön, riitaisen eron, väkivallan tai köyhyyden vuoksi haavoittavassa asemassa olevien lasten ja nuorten avunsaanti tulee varmistaa hyvällä yhteistyöllä sote järjestöjen kanssa.
 • Kunnissa tarvitaan jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiota ja sen varmistamiseksi ihmisiä, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista.
 • Viisas hyvinvointialue toteuttaa kansallista lapsistrategiaa omassa toiminnassaan

3. Kodit väkivallattomiksi

 • Tieto avusta lähisuhdeväkivaltaan tulee olla helposti saatavilla.
 • Lähisuhdeväkivaltatyön vastuun ja auttamisen verkoston rakentamisen tulee kuulua nimetyn ammattilaisen tehtäväkuvaan.
 • Koulutuksella tulee huolehtia työntekijöiden osaamisesta tunnistaa väkivalta, arvioida
  riskejä ja varmistaa avunsaanti.
 • Asiaan erikoistuneet järjestöt tulee ottaa kumppaniksi väkivaltatyössä ja yhteistyölle tulee varata resursseja.

4. Vanhemmuus ei pääty eroon

 • Eroauttamisen tulee olla osa perhekeskusten ja sähköisen perhekeskuksen palveluita.
 • Eroaville vanhemmille ja heidän lapsilleen tulee turvata tarpeiden mukaiset, riittävät ja oikein kohdennetut eropalvelut.
 • Jokaiselle hyvinvointialueelle tarvitaan moniammatillinen työryhmä vaativien erotilanteiden riskien arviointiin ja osaamisen yhdistämiseen, jotta perheet saavat apua.
 • Asiaan erikoistuneet järjestöt tulee ottaa kumppaniksi eroauttamisessa ja yhteistyölle tulee varata resursseja.

5. Kilpailuttaminen on taitolaji

 • Palveluja hankittaessa on hyödynnettävä yksilöllisiä maksusitoumuksia ja palveluseteliä sekä arvioitava huolella, onko olemassa markkinoita ja tarvitaanko kilpailutusta.
 • Kun palveluja kilpailutetaan, on varmistettava, että kilpailutetaan laadulla ja vaikutuksilla, ei vain hinnalla ja suoritteilla.
 • Palveluhankinnoissa tulee hyödyntää hankintalain mahdollistamia kumppanuusmalleja ja hankintojen osittamista, jotta myös pienet tuottajat voivat osallistua kilpailutuksiin.

6. Sote-järjestöjen osaaminen voimavaraksi hyvinvointialueelle

 • Hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyölle on luotava rakenteet ja linjattava hyvinvointistrategiassa, miten hyvinvointialue rahoittaa sote-järjestöjen toimintaa.
 • Palvelustrategiaan tulee kirjata sote-järjestöjen resurssiksi järjestölähtöinen tuki ja palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta.
 • Hyvinvointialueen ja kuntien on sovittava sote-järjestöjen avustamisen jatkumisesta ja kumppanuussopimusten siirrosta ilman katkoksia.
 • Osaamisemme tulee rakentaa osaksi palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja yhdessä kanssamme.

 

Aluevaalit 2022