Vaikuttamistyöllä pyrimme parantamaan haavoittavissa oloissa elävien lapsien asemaa. Pyrimme vaikuttamaan poliittikoihin, jotta he huomioisivat päätösten vaikutuksia lapsiperheiden näkökulmasta sekä nostamme esiin keskuteluun uusia näkökulmia yhdessä asiakasperheidemme kanssa.

Lisäksi vaikuttamistyömme on kansalaisten aktiivista toimintaa toisten auttamiseksi. Meillä on vapaaehtoisia, jotka auttavat vertaistuellisesti toisia haastavissa elämäntilantilanteissa kuten ero tai huostaanotto. Meillä on perheosaston vapaaehtoisia lastenhoitajia, jotka auttavat lastenhoidossa, jotta vanhempi voi osallistua ryhmätoimintaan. Lisäksi meillä on synnyttäjien tukihenkilöitä. Yksi tärkeä vapaaehtoisjoukkomme on yhdistyksemme hallitus. Hallitus linjaa toimintaamme.

Näiden ylläolevien asioiden lisäksi vastaanotamme lahjoituksia, jotka toimitamme apua tarvitseville lapsiperheille. Turvakotiin tulevien perheiden auttamiseksi on suunnitteilla toimintaa, mutta siihen palaamme lähempänä kesää 2018.

Mysö jäsenyys yhdistyksessämme on jo vahva kannanotto lapsiperheiden puolesta!