Ero lapsiperheessä -toiminnan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea ja neuvontaa eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille ja heidän lapsilleen.

Toiminnan tarkoituksena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien vanhemmuuden jatkumista. Eroauttamistyöllä vahvistetaan sovinnollista yhteisvanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen hyvinvoinnin säilymistä vanhempien erossa.

Ero lapsiperheessä tilaisuudet ovat eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen tarkoitettuja tilaisuuksia. Tilaisuuksissa saat tietoa erosta selviämiseen. Keskustelua ohjaavat vapaaehtoiset eron kokeneet vanhemmat.

Eroneuvotilaisuudella tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen näkökulmaa ja lapsen tarpeita erotilanteessa. Eroneuvotilaisuuksien järjestäminen on tällä hetkellä tauolla.

Lisätietoja:

vastaava työntekijä
Susanna Lindholm
044 751 7685
susanna.lindholm@kokkolanensijaturvakoti.fi

Erovertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille tai eroa harkitseville isille ja äideille. Kahvila tarjoaa hengähdystauon; paikan jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaiskahvilassa on mukana vapaaehtoisia vertaistukijoita, jotka ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Tule jakamaan ajatuksiasi, kysymään neuvoa tai kuulemaan muita. Piipahda hetkeksi tai viivähdä koko ilta!

Poikkeusolojen vuoksi erovertaiskahvilat ovat tauolla. Ilmoitamme toiminnan käynnistymisestä erikseen.

 

Lisätietoja:

Susanna Lindholm
vastaava työntekijä
044 751 7685
susanna.lindholm@kokkolanensijaturvakoti.fi
Lasten eroryhmä

Vanhempien eron kokeneiden lasten vertaisryhmässä lapset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan muiden kanssa, joilla on samankaltainen elämäntilanne. Vertaisuus on tärkeä osa ryhmien antia.

Ryhmässä vanhempien eroa käsitellään ikätasonmukaisesti: leikin, piirtämisen, pelaamisen ja tarinoiden kautta. Ryhmien tavoitteena on auttaa lasta käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia. Ryhmässä tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja osallistujille ilmaista.

 

Lisätietoja :

Susanna Lindholm
Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset Väkevässä

Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset tarjoavat yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Keskusteluissa autetaan vanhempia yhteistyövanhemmuuden toteutumisessa ja lapsen näkökulman huomioimisessa.

Palvelu on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille, heidän alaikäisille lapsilleen sekä uusperheellisille. Asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai yhdessä toisen vanhemman kanssa.

Väkevän palvelut (1-5 tapaamista / asiakas) ovat asiakkaalle maksuttomia ja tutustumiskäynnille voit tulla nimettömästi.

Lisätietoja :

Susanna Lindholm
TAPAAMISPAIKKA

Tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta sekä rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Tapaamispaikan tarjoamia palveluja ovat tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen sekä valvottu vaihto. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tapaamista. Valvotussa tapaamisessa työntekijä on samassa tilassa ja jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin. Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.

Ennen tapaamisten aloittamista lasta tapaava vanhempi ja lähivanhempi sekä lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikkaan. Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä perustelut sille, miksi tapaamispaikkaa tarvitaan. Tutustumiskäynnillä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.

Jessica Indola
Marianne Malkamäki