Aloitin työskentelyn Kokkolan ensi- ja turvakodilla tammikuussa 2019. Ensimmäinen tehtäväni oli Pidä kiinni -hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Liinassa, jossa työni pääpainona oli koko perheelle suunnattu päihdekuntoutus kotonaan asuville ihmisille. Nyt olen noin kuukauden ajan työskennellyt kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö Väkevässä, joka on luonteeltaan tyystin erilainen työpaikka kuin Liina. Tässä välissä muuten sain myös kokeilla parin kuukauden ajan vastaavana ohjaajana työskentelyä Liinassa.

Saattaa kuulostaa äkkiseltään sillisalaatilta, mutta minulle ainakin on opetettu, että kaikkea pitää ainakin maistaa. Myös sillisalaattia, vaikka siitä ei niin välittäisikään. Tämä on aivan kelpo periaate päiväkoti-iän jälkeenkin toteutettavaksi.

Opettihan äiti toisenkin asian: ole ihmisiksi. Kaiken maistaminen on helppo selittää ja jopa sisäistääkin, mutta ihmisiksi oleminen vaatii jo jonkin verran ponnisteluita. Ihmisiksi oleminen tarkoittaa sitä, että käyttäydytään siivosti, otetaan toiset huomioon ja täytetään oma paikka. Se on myös sitä, että ollaan ihmisenä ihmiselle, ei asetuta toisen yläpuolelle eikä eteen (takapuolessakin on omat vaaransa) vaan tyyrätään itsemme siihen vierelle. Kysytään, mitä kuuluu ja kuunnellaan, kun toinen puhuu. Kiitetään usein ja pyydetään anteeksi aina kun siihen on vähänkin aihetta.

Näitä asioita pidetään joskus itsestäänselvyyksinä, kun työskennellään ihmisten auttamisen parissa. Edellä kuvaamani ihmisiksi olemisen piirteet pitäisi ulottaa asiakastyöstä myös työyhteisöön, sillä ihmisiähän ne työkaveritkin pääasiassa tuppaavat olemaan. Työyhteisöissä tarvitaan samoja taitoja kuin asiakastyössä ja hyvin usein avain toisen ymmärtämiseen on sen hoksaaminen, ettei välttämättä tiedäkään, mitä toinen ajattelee. Tuttu asia meille työssä, sitä sanotaan mentalisaatioksi.

”Mentalisaatio, epävirallisesti mielentäminen, tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Mentalisaatio on kyky pohtia, millaisia mielen tiloja voi piillä ulospäin näkyvän reagoinnin ja käyttäytymisen takana.”

  • Wikipedia

Mikäpä olisi parempi tapa lisätä kykyä pohtia toisen näkökulmaa ja kokemusta kuin hakeutua toisen näkökulmaan? Yhdistyksessämme on viisi eri työyksikköä ja vielä enemmän erilaisia työtehtäviä. Itse olen siitä onnekas, että olen saanut maistaa sillisalaatin eri raaka-aineita laajasti; olen laatinut työvuoroja ja tehnyt kehittämistyötä muiden esimiesten kanssa. Olen saanut työskennellä lasten kanssa, perheiden kesken sekä aikuisten parissa yksilöinä ja erilaisissa ryhmissä. Kaikesta näistä olen saanut oppia paljon ja kaikista näistä osista olen saanut jotain irrotettua myös toisiinkin osiin.

Nyt yhdistyksemme on uuden suuren muutoksen edessä, kun kaikki yksiköt valmistelevat muuttoa yhteen yhteiseen rakennukseen. Uskonpa, että kukaan meistä ei enää voi valikoida salaatistaan vain itselle mieluisimpia paloja vaan ”kaikkea pitää ainakin maistaa” -ajatus tulee tutuksi jokaiselle yhdistyksen työntekijälle. Hyvä niin, sillä viimeisimmät vajaat kaksi vuotta ovat olleet minulle merkittäviä sekä ammatillisen kasvun puolesta että ihan jo ihan ihmisiksi olemisessakin. Toisia ymmärtämällä ja yhteisellä tekemisellä saadaan aina enemmän aikaiseksi kuin yksin.

Tiimi, Motivaatio, Keskinäisen, Yhdessä