Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan voimaa voi helposti lähestyä ainakin kolmesta näkövinkkelistä. Vapaaehtoisen, yhdistyksessä toimivan ammattilaisen sekä asiakkaan. Nämä näkövinkkelit piirtävät esiin suoranaisen vapaaehtoistyön voimakentän.

Voimaa vapaaehtoiselle itselleen tulee vastineeksi annetusta ajasta ja avusta. Vapaaehtoisemme kertovat saaneensa itselleen merkityksellisyyden tunnetta, sisältöä arkeen, arvostuksen ja hyödyllisyyden kokemuksia, auttamisen iloa, ainutlaatuisia hetkiä ja yhteisön, johon kuulua.

Voimaa yhdistyksen auttamistyöhön ammattilaisten rinnalle. Kohdattujen ihmisten määrä moninkertaistuu vapaaehtoisten avulla. Vertaisuuden kokemukset ja niiden eheyttävä voima nousevat esille jatkuvasti asiakaspalautteissa. Ja ihmiseltä ihmiselle toteutettava toiminta on arvokasta jo sinänsä.

Voimaa asiakkaalle. Avunsaanti luo toivoa, auttaa jaksamaan arjessa ja parhaimmillaan voimaannuttaa asiakasta omassa elämässään. Siinäpä se. Kaiken tekemisen ja toiminnan perimmäinen syy. Autetaan lapsia ja perheitä hankalissa elämäntilanteissa ja edistetään hyvää arkea. Turvataan omalta osaltamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia.

Onpa mahtava tuo tuommoinen vapaaehtoistyön voimakenttä! Sen toiminta ei kuitenkaan ole itsestään selvää tai helppoa. Toimiakseen se edellyttää tahtoa, tekoja ja inhimillisyyttä. Näitä tarvitaan työkalupakkiin erityisesti vapaaehtoistyön koordinaattoreille, noille uutterille voimakentänhoitajille.