11.–12.11.2020 Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Odotusaika ja vauvan ensimmäiset elinvuodet ovat ainutkertaisia. Silloin kun vanhemmalla on mielenterveysongelma, perhe tarvitsee tiivistä tukea jo odotusaikana ja tarvittaessa usean vuoden ajan. Vakavatkaan riskitekijät eivät haittaa kehitystä, jos vauvaperheen elämässä on myös suojaavia tekijöitä.

Vauvafoorumissa saat uusia työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden tunnistamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Vauvatyö haastavissa elämän tilanteissa -käsikirja  julkaistaan  foorumissa.

Vauvafoorumissa on esillä myös  Äimä ry:n Kuka tahansa äiti” valokuvanäyttely. Valokuvanäyttely kertoo synnytysmasennuksesta ja hälventää masennukseen liittyviä ennakkoluuloja.  Valokuvanäyttely haluaa tuoda esiin, että masennus voi kohdata kenet tahansa äidin, mutta vaikeistakin tilanteista voi toipua ja apua on saatavilla. Kuvaaja Tiuku Pennola.

Kenelle: Vauvaperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Hinta: 190€ ja se sisältää uuden Vauvatyö haastavissa elämäntilanteissa -käsikirjan.

Vauvafoorumin toteutustavassa huomioidaan covid-19 tilanne ja varaudutaan foorumin striimaamiseen.

Lisätietoja ja yhteydenotot Vauvafoorumiin liittyen:

Tanja Henttonen
Asiantuntija, Vaativan vauvatyön kehittäminen
p. 0400 225 583, tanja.henttonen@etkl.fi

Ohjelma ja ilmoittautuminen Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuilla: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vauvafoorumi2020/