Uusi työtapa vankiperheiden auttamiseen on otettu käyttöön Pohjois-Savon alueella.

 

Miten vankeja ja heidän perheitään kohtaavat ammattilaiset voivat auttaa lasta, jonka vanhempi on vankilassa? Miten tukea vangin vanhemmuutta? 

Ensi- ja turvakotien liitto on kehittänyt vuosina 2017-2019 “Vangin perheen polku” -työvälineen, joka auttaa ammattilaisia kohtaamaan perheet, joissa vanhempi suorittaa vankeusrangaistusta. Kuopion ensikotiyhdistys on ollut mukana kehittämässä ja pilotoimassa työvälinettä Pohjois-Savon alueella. 

Vangin perheen polku -työtapaa esitellään ti 11.2. klo 12 Kuopiossa (Pohjois-Savon Maakuntasali Sepänkatu 1). Tilaisuudessa kuullaan, miten lisätä lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden, järjestöjen sekä rikosseuraamusalan työntekijöiden ymmärrystä vankien vanhemmuudesta ja lasten kohtaamisesta. 

Vankiperhetyö nostaa lapsen ääntä kuuluville

Lapsen huoli vankilassa olevan vanhemman tilanteesta on suuri, mutta rikosprosessin aikana lapsi jää usein sivustaseuraajaksi. Vanhemmilla ei välttämättä ole voimavaroja käsitellä asiaa lapsen kanssa, ja he voivat myös ajatella suojelevansa lasta, kun kertovat vankilaan joutuneen vanhemman olevan esimerkiksi työkomennuksella. 

Myöskään perheen ympärillä toimivat viranomaiset eivät välttämättä tunnista, että vankeusaikaa tulisi huomioida ja käsitellä lapsen kanssa. Huomio keskittyy rikosseuraamusprosessissa olevaan vanhempaan.

“Jo pienetkin teot voivat helpottaa lapsen oloa. Vankilan käytännöistä puhuminen ja valokuvien näkeminen auttavat lasta hahmottamaan vankilan olosuhteita. On tärkeää kertoa, ettei vanhemmalla ole hätää ja että on muitakin lapsia, jotka ovat samassa tilanteessa”, kertoo projektityöntekijä Julia Rauhansalo Kuopion ensikotiyhdistyksestä.

Vangin perheen polku -työtapa antaa keinoja vangin lapsen empaattiseen kohtaamiseen. Onnistunut perhetyö rikosprosessin eri vaiheissa auttaa myös rikoskierteen katkaisussa ja ehkäisee ylisukupolvisten vaikeuksien periytymistä.

“Vankeusaika antaa myös vanhemmalle mahdollisuuden rakentaa suhdetta lapseen, jos sellaista ei aikaisemmin ole ollut”, Rauhansalo sanoo.

Hankkeen aikana on vahvistettu niiden viranomaisten ja auttajien yhteistyötä, jotka kohtaavat rikosseuraamusasiakkaita ja heidän läheisiään eri yhteyksissä. 

“Vanhemman vankeustuomio koskee arviolta noin 8000 – 10 000 lasta Suomessa. Kyseessä on iso ryhmä, jota ei aikaisemmin ole osattu auttaa riittävällä tavalla. On hienoa, että nyt on kehitetty työväline, joka voidaan ottaa käyttöön myös muualla maassa”, toteaa Kuopion ensikotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen.

Kuka kuulee vangin lasta? (Tapahtuman verkkosivu.)

 

Lisätietoa:

Kuopion ensikotiyhdistys ry

toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi 

Projektityöntekijä
Julia Rauhansalo
Puh. 044 3697 216
julia.rauhansalo@kuopionensikoti.fi 

 

www.kuopionensikoti.fi

Facebook: @kuopionensikotiyhdistys

Twitter: @KuopionEnsikoti

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia. 

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen.