”Haemme KAHTA OHJAAJAA vakituiseen työsuhteeseen ensikoti Pihlaan. Ensikoti Pihla on ympärivuorokautisesti toimiva lastensuojeluyksikkö, jossa tarjotaan pitkäkestoista, vauvalähtöistä päihdekuntoutusta ja tukea vanhemman ja vauvan suotuisan vuorovaikutussuhteen sekä kiintymyksen muodostumiseen. Ensikoti Pihla on osa valtakunnallista Pidä kiinni-hoitojärjestelmää.


Ohjaajan tehtävässä työskentelet ensikodin moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Ensikodissa toimitaan yhteisökuntoutuksen menetelmää hyödyntäen. Työ on vaihtelevaa, monipuolista ja vaatii sinulta hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä yksin työskentelyyn. Pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi osana työryhmää ja yhteisöä. Työ on kolmivuorotyötä, sisältäen työskentelyä arkisin ja viikonloppuisin aamu-, ilta ja yövuoroissa.


Edellytämme sinulta sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Arvostamme lastensuojelutyön ja vauvaperhetyön osaamista, päihde- ja mielenterveystyön ammattitaitoa, ja kokemusta lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Sinulla on halua sekä kykyä itsearviointiin, jatkuvaan kehittymiseen ja mahdollisuus sitoutua tehtävään. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504) sekä lääkärinlausunto työhön soveltuvuudesta.


Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön. Työntekijöille on järjestetty työterveyshuollon palvelut ja säännöllinen työnohjaus.


Tehtävät alkavat maaliskuussa ja toukokuussa 2023 tai sopimuksen mukaan. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.


Lisätietoja antaa pe 24.2.2023 klo 12-13 ja ma 27.2.2023 klo 13.30-14.30 ensikodin johtaja Kaisa Keinänen, puh. 044 3697 206.


Lähetä hakemus ja ansioluettelo 28.2.2023 klo 24 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kaisa.keinanen@kuopionensikoti.fi


Kuopion ensikotiyhdistys ry on yleishyödyllinen järjestö, joka tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella sekä valtakunnallisesti, tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Ensikoti Pihla toimii valtakunnallisesti. Yhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö.


www.kuopionensikoti.fi  


sosionomi, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja”