Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n Alvari-perhetyö® tuottaa Kymenlaakson hyvinvointialueelle sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaista perhetyötä sekä tarpeen mukaan ammatillista tukihenkilötoimintaa.

Hakuaika päättyy: 3.12.2023

Työn kuvaus

Alvari-perhetyön® malli on kehitetty haavoittavassa elämäntilanteessa olevien perheiden, erityisesti lastensuojeluperheiden, auttamiseen. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tuottama Alvari-perhetyö on suuntautunut palvelemaan erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheitä, joissa on vakavia mm. päihde- ja mielenterveyshaasteita.

Oletko kiinnostunut asettumaan perheiden rinnalla kulkijaksi tutkimaan ja ymmärtämään perheen tilannetta ja mahdollistamaan muutosta?

Haemme joukkoomme Alvari-perhetyöntekijää toistaseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 2.1.2024 alkaen.

Alvari-perhetyöntekijältä edellytetään

-sosiaalialan amk-tutkinto tai vastaavaa aikaisempi tutkinto. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto voidaan hyväksyä.
-vähintään kahden (2) vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä ja työkokemusta haasteellisesta asiakastyöstä esimerkiksi päihdeperheissä tai perheissä, joissa on vakavia mielenterveyshaasteita.
-lisäkoulutusta: esimerkiksi neuropsykiatrinen valmentaja, tehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto.

Lisäksi arvostamme varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkityksen ymmärrystä ja traumatietoista työotetta.

Alvari-perhetyöntekijän työtehtäviin sisältyy

-asiakkaan kanssa tehtävästä työstä vastaaminen
-verkostotyö asiakkaan läheis- ja viranomais- sekä yhteistyöverkostojen kanssa
-työn kehittäminen

Tarjoamme työparin ja lähiesihenkilön vankan tuen, säännöllisen työnohjauksen ja koulutusmyönteisen sekä työhyvinvointia tukevan ilmapiirin. Yhdistyksen muiden toimintamuotojen ja Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijuus ovat myös tukena työssä.

Alvari-perhetyötä® toteutetaan pääasiassa työparityönä perheiden kotona ja lähiympäristössä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työaika on pääsääntöisesti klo 8-18 välillä, mutta voi joskus sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Työssä edellytetään oman auton käyttöä. Alvari-perhetyöntekijöiden toimitila sijaitsee Kotkassa Perhetalo Haikarassa (Metsontie 39B).

Tehtävässä vaaditaan rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Rekrytoinnin yhteystiedot

Hanna Kivilahti
hanna.kivilahti@kletu.fi
+358445301520

Henna Hovi
henna.hovi@kletu.fi
+358407548047