Kymen Sanomat uutisoi (KySa 28.10.22), että Kaakkois-Suomen poliisin alueella kirjattiin 19. lokakuuta peräti 11 ilmoitusta epäillystä lapseen kohdistuneesta pahoinpitely- tai seksuaalirikoksesta.

Se oli poliisille surullinen ennätyspäivä lapseen kohdistuneissa rikosilmoitusten määrässä päivätasolla.

Lapsiin kohdistuvat rikokset herättävät julkisessa keskustelussa yleensä vahvoja negatiivisia tunteita sekä paheksuntaa ja tuomitsemista. Silti koettu väkivalta on usein salaisuus, jonka paljastaminen vaatii erityisesti lapselta paljon voimavaroja toimia vastoin aikuisten ylläpitämää hiljaisuuden kulttuurina.

Lapsia tulee suojella kaikin keinoin. Lapsen oikeus suojeluun väkivallalta kuuluu lapsen tärkeimpiin oikeuksiin. Se, miten tämä oikeus toteutuu, vaikuttaa olennaisella tavalla lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen.

Arjessa meidän aikuisten tulee huolehtia siitä, että olemme lapsille niin turvallisia, että he uskaltavat kertoa myös kokemistaan oudoista ja pelottavista asioista. Usein lapsi ei tunnista kokemuksiaan väkivallaksi ja siksi on tärkeää, että aikuinen osaa kysyä ja kuulla tarkemmin.

Haastavissakin perhetilanteissa elänyt lapsi ja nuori voi kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi, mikäli hänellä on kasvuympäristössään vähintään yksi turvallinen kiintymyssuhde ja riittävästi muita suojaavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi kokemus pärjäämisestä ja saatavilla olevasta avusta tukea vaativissa tilanteissa.

Hyvää tässä synkässä uutisessa on se, että nämä rikokset ovat tulleet esiin. Tutkitusti vain murto-osa perheen sisäisistä rikoksista, esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Nyt uhreilla on mahdollisuus saada apua.

Riippuen siitä, onko kyse perheen ulkopuolisesta tai sisäisestä väkivallantekijästä, avun tarve on vähän erilainen. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki tarjoaa apua ja tukea lapsille ja vanhemmuuden tueksi väkivaltatilanteen jälkeen. Myös tekijät saavat apua väkivallasta eroon pääsemiseksi.

Sekä inhimillisen kärsimyksen että taloudellisten kustannusten vähentämiseksi lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten, muiden aikuisten ja päättäjien on kiinnitettävä huomiota väkivallalta suojaaviin tekijöihin ja ehkäisykeinoihin. Kansainvälinen YK:n sopimus lapsen oikeuksista ja monet säädökset Suomessa velvoittavat huolehtimaan, että jokaisella lapsella on turvallinen kasvuympäristö.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että jokainen on turvassa.

Henna Hovi
Toiminnanjohtaja
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry