Pidä kiinni® –hoitojärjestelmä

Avopalveluyksikkö Nuppu on osa Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka koostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä.

Nuppu on yksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työmuodoista.

Asiakkaaksi Nuppuun

Nupun asiakkaaksi on tervetullut Kymenlaaksossa asuva vauvaa odottava perhe tai vauvaperhe, jolla on päihdeongelma. Kuntoutus Nupussa on asiakkaalle maksutonta, eikä edellytä maksusitoumusta. Vauvaa odottavat vanhemmat ja lapsiperheet voivat olla itse yhteydessä Nuppuun. Yhteydenoton voi tehdä esimerkiksi myös neuvolasta, sosiaalipalveluista tai päihdehoidosta vanhemman luvalla.

Kuntoutus Nupussa kestää useimmiten 1-2 vuotta, perheen tarpeiden mukaan.

Asiakkuus päättyy viimeistään perheen nuorimman lapsen täyttäessä kolme vuotta.

Kuntoutus Nupussa

Kartoitusjakso

Asiakkuus Nupussa alkaa perhekohtaisella kartoitusjaksolla, jonka aikana kartoitetaan perheen tilanne ja perheellä on mahdollisuus tutustua Nupun toimintaan. Kartoitusjakson lopuksi tehdään suunnitelma kuntoutuksen etenemisestä ja perhe päättää sitoutumisestaan yhteisökuntoutukseen.

Kuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksessa yhdistyvät päihdekuntoutus sekä vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tuki.

Jokaiselle Nupun asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä perheen ja viranomaisverkoston kanssa. Lisäksi jokaiselle kuntoutukseen osallistuvalle perheenjäsenelle nimetään oma lähityöntekijä.

Kuntoutus Nupussa koostuu 2 yhteisöpäivästä (tiistai ja torstai)
sekä perheen tavoitteiden mukaisesti perhe-/yksilö-/verkostotapaamisista.

Yhteisökuntoutus

Yhteisöpäivät koostuvat vertaistuesta ja erilaisista ryhmistä kuten Hoivaa ja Leiki -ryhmästä sekä aikuisten omasta yhteisökokouksesta, jonka tarkoituksena on tukea päihteettömyyttä, vanhemmuutta ja sosiaalisia taitoja sekä antaa ja saada vertaistukea. Molempiin yhteisöpäiviin kuuluu yhteisesti valmistettu lounas ja päiväkahvi sekä lapsille sopivat ruoat ja vaipat. Yhteisöpäivät kestävät klo 10-15.

Perhe-/ yksilökohtainen työskentely

Yhteisöpäivien lisäksi kuntoutukseen kuuluvat yksilö- ja perhetapaamiset lähityöntekijöiden kanssa.
Tapaaminen voi toteutua esimerkiksi Nupussa, lähiympäristössä, neuvolassa tai verkostopalaverissa.
Toisinaan tapaaminen voidaan järjestää perheen kotiin, erityisesti vauvan syntymän jälkeen, jolloin pienen vauvan ei tarvitse heti lähteä kodin ulkopuolelle.

Nuppu osana Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistystä

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry on kansalaisjärjestö, joka on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksessä toimii erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisia ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Nupun asiakkuudessa olevat perheet ovat tervetulleita yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Nupussa työskentelevät:

FIIA EHO
Pidä kiinni® -vastaava sosiaalityöntekijä, YTM,
Päihdetyön ammattitutkinto, mindfulness MBSR-ohjaaja,
ICDP-ryhmänohjaaja
044 744 0331

TERHI KANSIKAS
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
sosionomi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja
044 321 1032

MARJAANA KOSMA
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
kätilö-sairaanhoitaja YAMK, ICDP-ryhmänohjaaja
044 744 0339

MIA KUNNARI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
sairaanhoitaja, lasten ja psykiatrinen sairaanhoito, ICDP-kouluttaja
044 744 0332

RIIKKA NIEMI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
lähihoitaja, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
044 744 0338

sähköpostit osoitteella: etunimi.sukunimi@kletu.fi

Nupun osoite on:

Oikokatu 2B
45100 KOUVOLA

Yhteydenottolomake:

 

TERVETULOA NUPPUUN!