Hankkeessa vahvistetaan nuorten tietoutta turvallisista ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta, sukupuoliroolien liittymisestä ilmiöön sekä avun saannin mahdollisuuksista. Hankkeessa nuoret, nuorten ajatukset ja kokemukset ovat keskiössä. Hanketta kehitetään yhdessä alueellisten nuorten kehittäjäryhmien ja seitsemän pilottiyhdistyksen kanssa. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on yhtenä toimijana mukana hankkeessa.

Yhdessä pilotoimme uusia tapoja ehkäisevään väkivaltatyöhön niin somessa kuin tapahtumissa. Kutsumme nuoret mukaan vaikuttamaan ja välittämään tietoa turvallisista ihmissuhteista ja yhteiskunnasta.

Tavoitteet

  1. Nuorten tietous lähisuhdeväkivallasta ja avun saamisesta vahvistuu pilottipaikkakunnilla
  2. Nuoret välittävät tietoa vertaisilleen turvallisista ihmissuhteista ja lähisuhdeväkivallasta

Hankkeessa on mukana 7 jäsenyhdistystä: Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Lahden ensi- ja turvakoti ry, Paasikiven Nuorisokylän Säätiö &Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry.

Toiminta

Ensimmäiset nuorten kehittäjäryhmät käynnistyvät loppukesästä 2022. Kehittäjäryhmiin etsitään 16-29 -vuotiaita nuoria. Kaikenlaisten nuorten ajatukset ja näkemyksen ovat arvokkaita, eikä omaa väkivallan kokemusta edellytetä.

Yhteiskehittämisen pohjalta hankkeessa tullaan lisäämään nuorten tietoa hyvistä ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta ja palveluista. Tätä työtä tehdään yhdessä nuorten kanssa sosiaalisen median lisäksi kouluissa, alueellisissa tapahtumissa ja nuorten vapaa-ajan ympäristöissä.

Hanke starttaa Ihana seurustelu -kampanjalla kesäkuussa 2022. TikTok-kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten keskustelussa ihanista, hyvinvoivista ja turvallisista seurustelusuhteista. Kampanjan ohessa kutsumme nuoret mukaan kehittämään toimintaa ja tulevia kampanjoita. 

Lue lisää kehittäjäryhmistä täältä .

Hankkeen tausta

Nuorten kohtaama lähisuhdeväkivalta on laaja ongelma. ETKL:n 2020 avatussa lasten ja nuorten chatissa nuoret kertovat kohtaavansa väkivaltaa kotona, koulussa sekä kaveri- ja seurustelusuhteissa. Lähisuhdeväkivalta herättävät ahdistuneisuutta, pelkoa ja huolta omasta tai läheisen hyvinvoinnista. Haasteet avun hakemisessa ja saamisessa ovat yleisiä.

Monet nuoret kannattavat väkivallatonta yhteiskuntaa, mutta vaikuttamisen ja osallistumisen paikkoja ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä on ollut toistaiseksi vähän. Haluamme rohkaista ja tukea heitä toimimaan asian puolesta vaikuttajina ja vapaaehtoisina.

Seuraa meitä TikTokissa: @vakivallaton. Tili on peritty Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksessä päättyneeltä Vellamo-hankkeelta.

Yhteys: Vastaava väkivaltatyöntekijä Olli Mikkonen p. 0405542917

(Huom! Olli lomailee 20.6.-17.7. Tänä aikana ota yhteys Jukka Mörskyyn p. 0445301550)

Yhteys: Projektipäällikkö: Ilona Mäki ilona.maki@etkl.fi p. 0505564866