Haemme Aggredi – Päijät-Häme -hankkeeseen kahta Aggredi-hanketyöntekijää.

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Aggredi on HelsinkiMission kehittämä työmuoto, joka on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006. Toimintaa on tällä hetkellä Helsingin lisäksi Kuopiossa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Toimintaa rahoittaa Veikkaus.

Aggredi – Päijät-Häme -hanke (2021-2023) juurruttaa Päijät-Hämeeseen toiminnan, jonka tarkoituksena on kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai syyllistymisriskissä olevien 18-49-vuotiaiden väkivaltaisen käyttäytymisen vähentäminen ja ehkäiseminen yksilöllisen asiakastyön ja verkostotyön avulla. Asiakastyön ohella kumppanuuksien luominen ja verkostotyö sekä niiden kehittäminen ovat Aggredin tärkeimmät toimintamuodot. (www.aggredi.fi).

Edellytämme tehtäviin sosiaali- ja/tai terveysalan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää vankkaa tähän työhön soveltuvaa asiakastyön kokemusta. Kohtaamisen kulmakivinä ovat aina puolueettomuus, kunnioitus, tuomitsemattomuus ja luottamus. Asiakastyö tapahtuu pääasiallisesti parityöskentelynä. Arvostamme verkostotyön ja hanketyön osaamista. Eduksi katsotaan Aggredin -työn toimintaympäristön tuntemus.

Työntekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen Aggredi-menetelmään tapahtuu toimintaa valtakunnallisesti koordinoivan HelsinkiMission toimesta.

Paikallisesti toiminta sijoittuu osaksi Lahden ensi- ja turvakoti ry:n perheväkivalta- ja turvallisuustyötä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2021. Työ on kokoaikainen ja määräaikainen.  Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työn luonteesta johtuen valittavista henkilöistä tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tehtävistä Väkivaltatyön avopalvelun lähiesimieheltä Jukka Sunilta, p. 050 561 4132 tai jukka.suni@letk.fi

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa 16.5.2021 mennessä sähköisesti: toimisto@letk.fi

Haastattelut suoritetaan 24.5.2021

Hakuilmoitus myös sivuilla TE-palvelut