TURVAKODIN JOHTAJA,   Lahden ensi- ja turvakoti ry

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluja. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvaperhetyö, perheväkivaltatyö sekä perhetyö ja eroauttaminen. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tekee Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalvelu. Ammatillisen työn rinnalla on vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Kumppanuuksien ja verkostojen kautta yhdistys tekee työtä alueellisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamiseksi. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

Yhdistys hakee nyt vakinaiseen työsuhteeseen

Turvakodin johtajaa

Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Lahdessa Launeella sijaitsevassa Turvakodissa on 5 perhepaikkaa. Koulutettuja työntekijöitä Turvakodissa on johtajan lisäksi kuusi asiakastyötä tekevää työntekijää sekä ruokahuollosta vastaava emäntä.

Turvakodin johtaja vastaa Turvakodin toiminnan johtamisesta lähiesimiehenä toimien, toiminnan kehittämisestä, asiakasvalinnasta ja -työstä, yhteydenpidosta eri yhteistyötahoihin, tilastoinnista ja asiakaspalautteiden analysoinnista. Turvakodin johtajalta edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) ja kokemusta aikuissosiaalityöstä ja/tai lastensuojelutyöstä. Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, työryhmän johtamisesta ja perustehtävän kehittämisestä. Arvostamme hyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia verkostoissa.

Turvakodin johtaja on mukana yhteistyötahojen, keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen yhteistyössä sekä osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn. Työnohjaus ja mahdollisuus osallistua ammatillista osaamista kehittäviin koulutuksiin on järjestetty.

Yhdistyksen työntekijöillä on käytössään kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat kulttuuri/liikuntasetelit.

Hakemukset palkkatoiveineen 1.9.2019 mennessä osoitteeseen: toimisto@letk.fi tai postitse Lahden ensi- ja turvakoti ry/toimisto, Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti.

Rikostaustaotteen lisäksi tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Haastattelut pidetään viikolla 37. Työn aloittaminen sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, p. 050 9112521 jukka.ihalainen@letk.fi

Te-palvelut