Koulutus: Sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (esimerkiksi sosionomi tai terveydenhoitaja) tai sitä vastaava opistotasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus.

Päiväryhmä Peukaloinen tarjoaa intensiivistä ja suunnitelmallista ryhmämuotoista vauvaperhetyötä perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja vuorokausirytmin löytymiseen. Päiväryhmässä tuetaan lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistumista sekä ennaltaehkäistään ja hoidetaan vuorovaikutushäiriöitä.

Päiväryhmässä vaihtelevat ryhmä- ja yksilökeskeiset toiminnot. Vertaistuellisessa ryhmässä on kerrallaan 4-6 vanhempaa lapsineen ja ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan 3 päivänä viikossa. Yksi ryhmäpäivä kestää 4-5 tuntia kerrallaan. Päivittäiset toistuvat arkirutiinit vahvistavat ennakoitavuuden ja hallinnan tunnetta sekä luovat rytmiä päivään. Ryhmän ohjaamisen lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden kanssa tehtävä perhekohtainen työskentely. Lisäksi ryhmän toimintaan kuuluu kaksi kertaa vuodessa 5 päivän intensiiviviikko koulutuskeskus Sopukassa. Vastaat yhdessä Päiväryhmä Peukaloisen toisen vauvaperhetyöntekijän kanssa ryhmän suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä sekä muusta asiakastyöskentelystä. Toimit mukana asiakkaiden olemassa olevissa verkostoissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä arkisin.

Edellytämme kokemusta vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Arvostamme kokemusta lastensuojelu-, mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä. Ryhmätoiminnan ohjaamiseen liittyvä kokemus katsotaan eduksi.

Päiväryhmä Peukaloinen on osa yhdistyksemme vauvaperhetyön kokonaisuutta. Lisätietoa yhdistyksestämme saat osoitteesta www.lahdenensijaturvakoti.fi. Toimit Päiväryhmä Peukaloisen työryhmässä ja teet yhteistyötä yhdistyksen muiden työmuotojen sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Sinulla on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen sekä ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. Lisäksi tuemme työhyvinvointia mm. liikuntaseteleiden muodossa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävän palkkaluokka on G23. Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa.

Kyselyihin vastaa ensikodin johtaja Iida Partanen sähköpostitse (iida.partanen@letk.fi) tai puhelimitse (050 3090911) ti 5.5 klo 12-14, to 7.6. klo 9-11 ja ma 11.6. klo 14-15.

Haastatteluun kutsuttaviin ollaan erikseen yhteydessä. Haastattelut pidetään 18.-20.6. välisenä aikana.

Hakemukset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@letk.fi tai postitse osoitteeseen Lahden ensi- ja turvakoti ry/toimisto, Loviisankatu 14, 15100 Lahti. Hakuaika päättyy ke 13.6.2018.