YHTEYSTIEDOT

puh. 050 917 2358
ensikoti@letk.fi
Mustamäenkatu 74, 15610 Lahti
fax (03) 734 0901

Ensikodin johtaja
Sirpa Lampinen
p. 050 309 0911
sirpa.lampinen@letk.fi

Paikkatiedustelut:
Anne Sipponen
p. 044 335 6905
anne.sipponen@letk.fi

Opiskelija-asiat:
Sanna Heinonen
puh. 050 917 2358
sanna.heinonen@letk.fi

Esite:
Ensikoti
Palvelukuvaus
Opas: Vauvan motorisen kehityksen tukeminen (Ensikoti, opinnäytetyö2017)

Ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea vauvaperheille. Ensikotityön painopisteenä on tukea vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, vauvan hyvää hoitoa ja kehitystä sekä vahvistaa vanhempien voimavaroja. 

Ensikodilla vietettiin tänään kesän viimeistä muskaria. ❤️ Kiitos ihana Suvi ihanista muskarihetkistä. ❤️

Publiée par Lahden ensi- ja turvakoti ry sur Mardi 16 juillet 2019

Ensikotiin tullaan, jos vanhemman / vanhempien omat voimat eivät riitä vauvan kanssa arjessa selviytymiseen. Syynä selviämättömyyteen voi olla mm. vauvan hoidossa tarvittavien taitojen puute, sairaus, uupumus, yksinäisyys, parisuhteen ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö tai jokin akuutti elämäntilanne.

Yhteydenoton ensikotiin tulosta voi tehdä perhe itse tai jokin perheen lähellä oleva taho kuten neuvola, äitiyspoliklinikka tai sosiaalitoimi. Sosiaalitoimi päättää perheen sijoittamisesta ensikotiin myöntämällä maksusitoumuksen ensikotijaksolle.

Ensikotiin toivotaan tultavan raskauden loppuvaiheessa; viimeistään kuukausi ennen laskettua aikaa. Raskauden loppuvaihe ensikodissa antaa mahdollisuuden ns. masuvauva-työskentelylle, joka on tärkeää aikaa luoda vanhemmalle mielikuva vauvasta.

Ensikotityöskentelyä kehitetään vastaamaan koko perheen tarpeita. Isille tarjotaan ensikotityön lisäksi Jussi-työntekijän tuki.

Työskentely Ensikodissa:

 • vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen konkreettinen tukeminen
 • vauvan kehityksen havainnointi ja tukeminen yhteistyössä vanhemman kanssa
 • korjaavien ja korvaavien hoitokokemuksien tarjoaminen vauvalle
 • kiintymyssuhde häiriöiden tunnistaminen ja korjaava työskentely
 • vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen videointi sekä rakentavan palautteen anto
 • asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa löytämisessä ja arkielämän hallinnassa
 • ensikodin päiväryhmät
 • perhekohtainen työskentely
 • yhteisöllinen toiminta
 • yksilö- ja paritapaamiset
 • räätälöity perhekohtainen tuki

Varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi Ensikodissa opetellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua ja talousasioiden suunnittelua. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä kasvu vanhempana ja parisuhteessa ovat ensikotijakson työskentelyssä mukana.

Ensikotijakson kustannuksista vastaa asiakkaan asuinkunta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas maksaa ensikotijaksosta asuinkunnan määrittämän omavastuuosuuden.

TAVOITE

Ensikotijakson tavoitteena on, että vanhemmalla kehittyy tarvittavat taidot ja voimavarat selvitä vauvan kanssa turvallisesti elämässä. Ensikotiperheelle suunnitellaan perhekohtaisesti jatkotyö.

KOULUTUS

Työryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhoitoalan moniammatillisista työntekijöistä, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdehäiriöiden tunnistamisen erityiskoulutus ja osaaminen sekä traumatyön koulutus.