Alvari-perhetyö® on lastensuojelujärjestön tuottamaa ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä tukea lahtelaisen lapsiperheen kotiin. Alvari-perhetyö on Ensi- ja turvakotienliiton ja sen jäsenyhdistysten kehittämä toimintamuoto. Toiminta tarjoaa erityistason kuntoutuspalvelua lastensuojeluperheille ja perustuu sopimukseen kunnallisen lastensuojelun kanssa. Alvari-perhetyö on rekisteriöity ja toiminnalla on valtakunnalliset laatukriteerit.

Työ on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Perhetyössä painottuu perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen eri verkostojen kanssa. Työ toteutetaan yksilö- ja parityönä. Asiakassuhteet kestävät keskimäärin 1 – 2 vuotta.

Perhetyössä tuetaan

 • vanhemmuutta
 • yhteisvanhemmuutta perheen erossa
 • lapsen kasvua ja kehitystä
 • lasta eron muutosprosessissa
 • perheen vuorovaikutustaitoja
 • perheen psyykkistä hyvinvointia
 • turvalliseen perhe-elämään
 • päihteettömyyttä
 • kriisien läpikäymistä

Tavoitteet:

 • hyvän ja luottamuksellisen suhteen luominen perheeseen
 • perheen sisäisen turvallisuuden vahvistaminen
 • lapsen äänenä toimiminen ja lapsen edun valvominen
 • lapselle korjaavien kokemuksien mahdollistaminen
 • perheen ja perheenjäsenten vuorovaikutuksen tukeminen
 • auttamisverkostojen kartoittaminen ja niihin ohjaaminen
 • tarvittaessa vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen ohjaaminen

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

 


YHTEYSTIEDOT

puh. 050 561 4131 ja 050 561 4143
alvari-perhetyo@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Esite:
Alvari-perhetyö