YHTEYSTIEDOT

Leena Tolonen, väkivaltatyöntekijä, lapsityö
puh. 044 705 3706
leena.tolonen@letk.fi
vvavopalvelu@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön avopalvelun lapsityöntekijä työskentelee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa huomioiden myös lapsen perheen. Lapsi voi ohjautua lapsityöhön myös silloin, kun perheessä on kriisitilanne, joka aiheuttaa turvattomuutta lapsen lähisuhteissa.

Työskentely lapsen kanssa on osallistavaa ja lapsen selviytymistä tukevaa. Lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan ikätasoisesti omaan tahtiinsa. Tavoitteena on turvallisuuden tunteen ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Tapaamisissa käytetään lapselle ominaisia, toiminnallisia ja luovia työskentelytapoja.

Lapsen kanssa työskennellessä huomioidaan koko perheen tarpeet ja lapsen vanhempien kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Vanhempia tuetaan kannustavaan kasvatukseen ja lapsen turvallisuuden tunteen vahvistamiseen vanhemmuustyön keinoin.