Hyvät sosiaaliset suhteet ja turvallisuuden tunne ovat meille kaikille tärkeitä. Väkivalta ja turvattomuus ovat ongelmia, joita ei millään yksittäisellä ratkaisulla voida poistaa. Ne vaativat sitkeää ja periksi antamatonta sitoutumista turvallisen elämän oikeutukseen ja sen myötä hyvinvointiin.

Turvallisten perheiden Päijät-Häme -toiminnan tavoitteena on saada alueen asukkaat ja eri alojen ammattilaiset mukaan yhteiseen työhön turvallisuuden lisäämiseksi.

Vahvistetaan yhteisöllistä näkökulmaa ja jokaisen vastuuta omasta ja läheisten turvallisuudesta.

  • Kannustetaan ammattilaisia turvallisuuden ja hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen osaksi jokapäiväistä toimintaa.
  • Seudullisella verkostotyöllä vahvistetaan toimia perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.
  • Yhteistyöllä eri alojen ammattilaisten kanssa parannetaan kansalaisten turvallisuutta ja vähennetään väkivaltaa; keinot, menetelmät ja kannustus.
  • Tiedotus ja vaikuttamistoiminta.

Kasvata kannustaen  https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/