Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika
Launeenkatu 2, 15100 Lahti   pidakiinni@letk.fi

Vastaava sosiaalityöntekijä:
Kaisa Piikki, p. 044 747 0186   kaisa.piikki@letk.fi

Ohjaajat:
Niina Back, p. 044 714 0149  niina.back@letk.fi
Terhi Karjalainen, p. 044 750 1643   terhi.karjalainen@letk.fi 
Julia Ollila, p. 0447737098   julia.ollila@letk.fi
Marjut Pitkänen, p. 0447567130   marjut.pitkanen@letk.fi

 

Jannika -esite

Avopalvelu päihteitä käyttäville tai käyttäneille odottaville äideille ja vanhemmille, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia. Yhdistää päihdekuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukemisen kokonaisuudeksi, joka tukee  päihteettömyyttä, vanhemman ja vauvan varhaista  vuorovaikutusta ja lapsiperheen arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Avopalveluyksikössä tuetaan lasta odottavia sekä vauva- ja alle kolmevuotiaiden perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on tai on ollut päihteiden käyttöä. Toiminnassa yhdistetään varhaisen vuorovaikutussuhteen ja vanhemmuuden tukeminen sekä päihdekuntoutus vanhemmuuteen valmistautumisessa, vuorovaikutuksen rakentumisessa ja turvallisen lapsiperhearjen luomisessa. Raskaana olevien kohdalla tavoitteena on ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä.

Työskentely

Toimintamuotonamme on yhteisökuntoutus, vuorovaikutusta tukevat vanhempi – lapsi -ryhmät ja vanhempien teemallisest keskusteluryhmät. Ryhmämuotoista toimintaa järjestetään myös raskaana oleville. Voimme suunnitella  ryhmäkuntoutusta myös tilojemme ulkopuolelle lähikuntiin tarpeen mukaan, mikäli matka Jannikaan osoittautuu esteeksi.

Työskentelyyn kuuluu lisäksi omaohjaajakeskustelut, tarvittaessa kotikäynnit ja verkostoneuvottelut. Jokaiselle perheelle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan käytetään erilaisia työmenetelmiä vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja arkielämäntaitoja.

Toimintapäivämme ovat maanantai, keskiviikko ja torstai klo 9-14. Tarjoamme päivien aikana aamupalan, lounaan sekä iltapäiväkahvit.

Maksullisuus / Maksuttomuus

Toimintamme on STEAn ja kuntien rahoittamaa. Avopalveluyksikön kuntoutusjakso edellyttää maksusitoumusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, kuntoutus toteutetaan sosiaalihuollon mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Etsivä- ja matalankynnyksen työskentely on maksutonta.

Kehitämme myös päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tarjoamme konsultaatiota päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamisessa, tukemisessa ja hoitoon ohjaamisessa.

Kiinnitämme erityistä huomiota lasten hyvinvointiin kaikissa perheen kuntoutuksen vaiheissa!

Yhteydenottolomake

Rohkea vastaus neuvolassa

Haluan tarjota mun pojalle paremman lapsuuden