Turvakoti — puh. 03 875 090  — avoinna 24 h/vrk       


YHTEYSTIEDOT

Turvakodin päivystys 24/7
puh. 03 875 090
turvakoti@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti
fax (03) 752 1067

Turvakodin johtaja:
Marjo Taipale
puh. 044 357 8560
marjo.taipale@letk.fi

www.nettiturvakoti.fi
Nettiturvakodissa voit
keskustella ammattiauttajan
tai samaa kokeneiden kanssa

Opiskelija-asiat:
Maiju Vuorela
puh. 03 875 090
turvakoti@letk.fi

Esite:
Turvakoti 10-2019

Onko perheessäsi / lähisuhteessasi väkivaltaa tai sen uhkaa?

Turvakoti tarjoaa kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun.

Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan muita palveluita.

Yksilökeskusteluja  –  Perhetapaamisia  –  Ohjausta ja neuvontaa

 

LASTEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ

Perheväkivaltaa kokeneiden aikuisten avuntarvetta ei kyseenalaisteta, mutta lapset jäävät vieläkin liian usein huomiotta. Lasten ajatellaan elävän perheissään jonkinlaisessa umpiossa. He eivät näe, kuule tai tiedä mitään ja jos tietävätkin, asiat unohtuvat nopeasti, eivätkä siten vaikuta heihin. Väkivallalle altistunut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivusta seuraajana. Väkivallalle altistumisen seuraukset ovat yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat väkivallan laatu ja määrä, lapsen ikä ja sukupuoli sekä muut riskitekijät ja suojaavat tekijät lapsen kasvuympäristössä.

Tavoitteet:

Työskentelyn tavoitteena on auttaa väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tukemalla lasten omia selviytymiskeinoja ja tekemällä lapset ja heidän tarpeensa näkyviksi vanhemmille ja muille lapsen kannalta tärkeille ihmisille. Laajempana tavoitteena on vahvistaa lapsilähtöistä työskentelyä väkivaltatyössä ja lastensuojelussa ja vahvistaa työntekijöiden ammattitaitoa lasten kanssa työskentelyssä. Käytännön toiminnan painotukset riippuvat aina lapsen ja perheen yksilöllisestä tilanteesta.

Väkivaltatyössä lasten kanssa pyritään kuitenkin aina siihen, että

  • tarjotaan lapselle ja vanhemmalle turvalliset olosuhteet, joissa ei tarvitse pelätä
  • annetaan lapselle mahdollisuus käsitellä tilannetta luotettavan aikuisen kanssa
  • selvitetään väkivallan vaikutuksia ja arvioidaan lapsen tilannetta lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä
  • ohjataan lapsi tarvittaessa muun avun piiriin
  • turvataan lapsen äänen kuuluminen yhteistyöverkostossa ja lapsen kannalta tärkeissä yhteisöissä
  • työmenetelminä käytetään terapauttisia– ja toiminnallisia työvälineitä
  • Yksilö- ja ryhmätyö