Turvakoti — puh. 03 875 090  — avoinna 24 h/vrk
Kun perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)

Yhteystiedot
Turvakoti 24/7, p. 03 875 090    turvakoti@letk.fi 
Launeenkatu 8, 15100 Lahti  /  fax 03 752 1067

Vastaava sosiaalityöntekijä
Pia Hiekkaranta, p. 044 357 8560   pia.hiekkaranta@letk.fi

Opiskelija-asiat:
Harjoittelijat on sovittu loppuvuoteen 2021 saakka. Seuraavien harjoittelujen osalta opiskelijat voivat olla yhteydessä syksyllä 2021.

Palvelukuvaus Turvakoti (THL)
Turvakoti (Lahti), esite


Turvakoti tarjoaa kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun.

Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan muita palveluita.

Yksilökeskusteluja  –  Perhetapaamisia  –  Ohjausta ja neuvontaa


Lasten kanssa tehtävä työ

Perheväkivaltaa kokeneiden aikuisten avuntarvetta ei kyseenalaisteta, mutta lapset jäävät vieläkin liian usein huomiotta. Lasten ajatellaan elävän perheissään jonkinlaisessa umpiossa. He eivät näe, kuule tai tiedä mitään ja jos tietävätkin, asiat unohtuvat nopeasti, eivätkä siten vaikuta heihin. Väkivallalle altistunut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivusta seuraajana. Väkivallalle altistumisen seuraukset ovat yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat väkivallan laatu ja määrä, lapsen ikä ja sukupuoli sekä muut riskitekijät ja suojaavat tekijät lapsen kasvuympäristössä.

Tavoitteet:

Työskentelyn tavoitteena on auttaa väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tukemalla lasten omia selviytymiskeinoja ja tekemällä lapset ja heidän tarpeensa näkyviksi vanhemmille ja muille lapsen kannalta tärkeille ihmisille. Laajempana tavoitteena on vahvistaa lapsilähtöistä työskentelyä väkivaltatyössä ja lastensuojelussa ja vahvistaa työntekijöiden ammattitaitoa lasten kanssa työskentelyssä. Käytännön toiminnan painotukset riippuvat aina lapsen ja perheen yksilöllisestä tilanteesta.

Väkivaltatyössä lasten kanssa pyritään kuitenkin aina siihen, että

  • tarjotaan lapselle ja vanhemmalle turvalliset olosuhteet, joissa ei tarvitse pelätä
  • annetaan lapselle mahdollisuus käsitellä tilannetta luotettavan aikuisen kanssa
  • selvitetään väkivallan vaikutuksia ja arvioidaan lapsen tilannetta lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä
  • ohjataan lapsi tarvittaessa muun avun piiriin
  • turvataan lapsen äänen kuuluminen yhteistyöverkostossa ja lapsen kannalta tärkeissä yhteisöissä
  • työmenetelminä käytetään terapauttisia– ja toiminnallisia työvälineitä
  • Yksilö- ja ryhmätyö

Kun lähisuhteessa tai perheessä on väkivaltaa tai sen uhkaa

Tunnista väkivalta — Testaa onko suhteessani väkivaltaa / olenko väkivaltainen

Palvelukuvaus


Aikuisten kanssa tehtävä työ
Puhelinnumerot päiväaikaan:

Jukka Suni, väkivaltatyöntekijä,
lähiesimies, p. 050 561 4132
jukka.suni@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Arto Lillvis, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4781
arto.lillvis@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Riitta Takala, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4793
riitta.takala@letk.fi
Loviisankatu 14 B 18, 15100 Lahti

Yhteinen sähköposti:
vvavopalvelu@letk.fi


Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Aikuisten kanssa tehtävässä työssä Väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta kaiken ikäisille miehille ja naisille, joiden perheessä tai lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on tarkoitettu väkivallan kokijoille ja tekijöille sekä heidän läheisilleen.

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)


Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu

Lasten kanssa tehtävä työ
Leena Tolonen, väkivaltatyöntekijä, lapsityö
puh. 044 705 3706
leena.tolonen@letk.fi
vvavopalvelu@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Lasten vertaistarinoita -vihkonen
Palvelukuvaus


Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön avopalvelun lapsityöntekijä työskentelee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa huomioiden myös lapsen perheen. Lapsi voi ohjautua lapsityöhön myös silloin, kun perheessä on kriisitilanne, joka aiheuttaa turvattomuutta lapsen lähisuhteissa.

Työskentely lapsen kanssa on osallistavaa ja lapsen selviytymistä tukevaa. Lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan ikätasoisesti omaan tahtiinsa. Tavoitteena on turvallisuuden tunteen ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Tapaamisissa käytetään lapselle ominaisia, toiminnallisia ja luovia työskentelytapoja.

Lapsen kanssa työskennellessä huomioidaan koko perheen tarpeet ja lapsen vanhempien kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Vanhempia tuetaan kannustavaan kasvatukseen ja lapsen turvallisuuden tunteen vahvistamiseen vanhemmuustyön keinoin.

Turvallisuustyö
Heli Lehtinen, väkivaltatyöntekijä, verkostokoordinaattori
p. 044 345 4792
heli.lehtinen@letk.fi
vvavopalvelu@letk.fi
Loviisankatu 14 B 18, 15100 Lahti


Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön avopalvelun turvallisuustyöllä tehdään perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö näkyväksi ja kaikkien saataville tuomalla väkivaltatyön palveluja tunnetuksi sekä kansalaisten että eri ammatillisten toimijoiden keskuudessa.


Materiaalia:

Huoneentaulu, aikuiset
Huoneentaulu, lapset
Miniturvallisuusseula

Aikuisiän turvallisuus
Turvallinen lapsuus
Turvallinen nuoruus
Turvallinen ikääntyminen

Turvallisuusseula

Kasvata kannustaen  https://virtuaalikirja.fitetään parhaillaan)i/ensijaturvakotienliitto/

Julkaisu: Väkivallasta turvallisuuteen Tilaa tästä linkistä 

Julkaisu:  Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta.pdf

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu