Pidä kiinni® -Avopalvelu
Launeenkatu 2, 15100 Lahti
pidakiinni@letk.fi

Vastaava sosiaalityöntekijä
Kaisa Piikki
puh. 044 747 0186
kaisa.piikki@letk.fi

Ohjaajat:
Niina Back, p. 044 714 0149
Julia Ollila, p. 0447737098
Marjut Pitkänen, p. 0447567130
etunimi.sukunimi@letk.fi

Pidä kiinni 5-2019-esite

Avopalvelu päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Yhdistää päihdekuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukemisen kokonaisuudeksi, joka tukee  päihteettömyyttä, vanhemman ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen syntymistä, vanhemmuutta ja lapsiperheen arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Avopalveluyksikössä tuetaan lasta odottavia sekä vauva- ja alle kolmevuotiaiden perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on tai on ollut päihteiden käyttöä. Toiminnassa yhdistetään varhaisen vuorovaikutussuhteen ja vanhemmuuden tukeminen sekä päihdekuntoutus vanhemmuuteen valmistautumisessa, vuorovaikutuksen rakentumisessa ja turvallisen lapsiperhearjen luomisessa. Raskaana olevien kohdalla tavoitteena on ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä.

Toimintamuotonamme on avopalveluyksikössämme tapahtuva yhteisöllinen kuntoutus. Ryhmämuotoista toimintaa järjestetään myös raskaana oleville. Voimme suunnitella  ryhmäkuntoutusta sovitusti myös tilojemme ulkopuolella lähikunnissa.

Työskentelyyn kuuluu lisäksi omaohjaajakeskustelut, tarvittaessa kotikäyntejä ja verkostoneuvottelut. Jokaiselle perheelle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan käytetään erilaisia työmenetelmiä vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja arkielämäntaitoja.

Toimintamme on STEAn ja kuntien rahoittamaa. Avopalveluyksikön kuntoutusjakso edellyttää maksusitoumusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, kuntoutus toteutetaan sosiaalihuollon mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Raskaana olevien kohdalla tehtävä etsivä- ja matalankynnyksen työskentely on maksutonta.

Kehitämme myös päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tarjoamme konsultaatiota päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamisessa, tukemisessa ja hoitoon ohjaamisessa.

Kiinnitämme erityistä huomiota lasten hyvinvointiin kaikissa perheen kuntoutuksen vaiheissa!