Sinä voit auttaa lahjoittamalla!

Toimintamme ydin on lapsen oikeus turvalliseen elämään.

Pienikin tuki on toiminnallemme merkittävää! Kansalaisjärjestönä pidämme huolta siitä, että tukesi välittyy ihmiseltä ihmiselle. Yhdistyksen monipuolinen eri työmuotojen ammatillinen toiminta rahoitetaan kuntien ostopalveluna, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla ja valtion tuella. Panostamme laadukkaaseen asiakastyöhön ja kehitämme toimintaamme. Tähän kasvavien asiakaskulujen kattamiseen toivomme saavamme lisäresursseja.

Yrittäjä lahjoittajana:

Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhde-toiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Edellä mainitunlaisia vähäisiä lahjoituksia lukuun ottamatta lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska ne on annettu lähinnä hyväntekeväisyystarkoituksessa eivätkä edistä elinkeinotoimintaa. Yhteisömuotoinen yritys saa kuitenkin erityssäännöksen nojalla (TVL 57 §, lahjoitusvähennys) tietyin edellytyksin vähentää tulostaan tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen antamansa rahalahjoituksen.

(Katso tarkemmin Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa –ohje)

Jos haluat kysyä tässä esitetyistä (ks. viereinen palkki) tai muista lahjoitusvaihtoehdoista (esim. testamenttilahjoitukset), soita p. 044 270 0797 tai lähetä sähköpostia toimisto@letk.fi

Toimintaamme v.2010 – 2016 tukeneet lahjoittajat   Lämpimät kiitoksemme!


Rahankeräyslupa: RA/2017/1233, luvan myöntäjä: Hämeen poliisilaitos, keräyksen toimeenpanoaika: 1.12.2018 – 30.11.2019, toimeenpanoalue: Hämeen poliisilaitoksen alue.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Keräysvarat käytetään yhdistyksen eri työmuotojen asiakaskulujen (esim. sosiaalinen kuntoutus, virkistys, lasten toiminta, ruoka- ja käyttötarvikkeet) kattamiseen. Kertyneet varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen vuosien 2018 – 2020 aikana.

Lahjoitustili:
FI62 1298 3000 1035 83 Nordea

Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhde-toiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Edellä mainitunlaisia vähäisiä lahjoituksia lukuun ottamatta lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska ne on annettu lähinnä hyväntekeväisyystarkoituksessa eivätkä edistä elinkeinotoimintaa. Yhteisömuotoinen yritys saa kuitenkin erityssäännöksen nojalla (TVL 57 §, lahjoitusvähennys) tietyin edellytyksin vähentää tulostaan tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen antamansa rahalahjoituksen.

(Katso tarkemmin Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa –ohje)

Tavaralahjoitukset:
Otamme vastaan myös ehjiä ja puhtaita lasten vaatteita ja leluja
Perhetuvallamme
Loviisankatu 14 (katutaso), Lahti
puh. 044 3700 744
perhetupa@letk.fi