Sinä voit auttaa lahjoittamalla!

Lahjoitustili Nordea:
FI62 1298 3000 1035 83

Kiitos lahjoituksestasi!

 

Haluatko lahjoittaa tavaroita!

Valitettavasi näissä poikkeusoloissa emme pääsääntöisesti pysty vastaanottamaan vaate- tai tavaralahjoituksia. Poikkeusolojen jälkeen otamme ilolla vastaan myös vaate- ja tavaralahjoituksia jälleen. Kiitämme ymmärryksestä.

Toivomme kaikille ennen kaikkea terveyttä ja turvallisuutta, myös näissä poikkeusoloissa.

 

Tavaralahjoitukset otetaan vastaan keskitetysti:
Perhetuvallamme
Loviisankatu 14 (katutaso), Lahti
puh. 044 3700 744
perhetupa@letk.fi

Kiitos lahjoituksestasi!

Toimintamme ydin on lapsen oikeus turvalliseen elämään.

Pienikin tuki on toiminnallemme merkittävää! Kansalaisjärjestönä pidämme huolta siitä, että tukesi välittyy ihmiseltä ihmiselle.

Lahden ensi- ja turvakoti ry:n eri työmuodoissa kohdataan vuosittain toista tuhatta perhettä.
Lahjoituksen voi tehdä yleislahjoituksena, jolloin kohdennamme itse avustuksen eniten sitä tarvitsevaan toimintamuotoomme. Halutessaan avustuksen voi kohdentaa suoraan esimerkiksi tietyn työmuodon toimintaan.

Yhdistyksen monipuolinen eri työmuotojen ammatillinen toiminta rahoitetaan kuntien ostopalveluna, STEA:n avustuksilla ja valtion tuella. Panostamme laadukkaaseen asiakastyöhön ja kehitämme toimintaamme. Tähän kasvavien asiakaskulujen kattamiseen toivomme saavamme lisäresursseja.

  • Yrittäjä lahjoittajana:

Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhde-toiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Edellä mainitunlaisia vähäisiä lahjoituksia lukuun ottamatta lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska ne on annettu lähinnä hyväntekeväisyystarkoituksessa eivätkä edistä elinkeinotoimintaa. Yhteisömuotoinen yritys saa kuitenkin erityssäännöksen nojalla (TVL 57 §, lahjoitusvähennys) tietyin edellytyksin vähentää tulostaan tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen antamansa rahalahjoituksen.

(Katso tarkemmin Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa –ohje)

Jos haluat kysyä tässä esitetyistä tai muista lahjoitusvaihtoehdoista (esim. testamenttilahjoitukset), soita p. 044 270 0797 tai lähetä sähköpostia toimisto@letk.fi

Toimintaamme tukeneet Lahjoittajat v. 2018  Lämpimät kiitoksemme!
(Lahjoittajat 2010-2017)


Rahankeräyslupa: RA/2019/1039, luvan myöntäjä: Hämeen poliisilaitos, keräyksen toimeenpanoaika: 1.12.2019 – 30.11.2021, toimeenpanoalue: Lahden kaupungin alue.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Keräysvarat käytetään yhdistyksen eri työmuotojen asiakaskulujen (esim. sosiaalinen kuntoutus, virkistys, lasten toiminta, ruoka- ja käyttötarvikkeet) kattamiseen. Kertyneet varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen vuosien 2019-2021 aikana.