Haemme kahta perhe- ja kriisityöntekijää Turvakodille (1 kaksivuorotyöhön ja 1 yötyöhön)

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tehdään Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalvelussa. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

Turvakoti on avoinna 24/7 tarjoten välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Lahden Turvakodissa on tällä hetkellä viisi perhepaikkaa, mutta suunnitelmissa on laajentaa toimintaa kahdella perhepaikalla. Turvakodissa työskentelee seitsemän perhe- ja kriisityöntekijää, joista 2 vastaa yövuoroista ja muut tekevät 2-vuorotyötä aamu- ja iltavuoroissa. Lisäksi turvakodilla työskentelee oma emäntä sekä vastaava sosiaalityöntekijä, joka huolehtii asiakasprosessien ohjauksesta ja esimiestyöstä.

Haemme Lahden Turvakotiin kahta perhe- ja kriisityöntekijää, joista toinen työskentelee yövuoroissa ja toinen tekee 2-vuorotyötä päivisin. Molempien työhön kuuluu viikonlopputyötä. Perhe- ja kriisityöntekijät tekevät suunnitelmallista asiakas- ja kriisityötä sekä asiakkaina olevien aikuisten että lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi ja tekee päätökset uusien asiakkaiden turvakotijakson tarpeesta. Työhön kuuluu myös kodinhoidollisia tehtäviä Turvakodilla. Työntekijöillä on säännöllinen kiertävä työvuorolista.

Odotamme hakijoita, joilla on vahva kiinnostus tehdä kriisityötä väkivalta- ja turvallisuustyön kentällä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja, vastuullisuutta, sitoutumista sovittuihin työtapoihin sekä niiden tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen, joustavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, hyvää kokonaisuuden hahmottamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä monipuolisia yhteistyö-, tiimi- ja verkostotyöntaitoja. Arvostamme monipuolista aiempaa työkokemusta esimerkiksi lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja psykiatrian työtehtävistä ja perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivaltaan ja kriisityöhön. Lisäarvoa annamme työtehtävään vaadittavan koulutuksen lisäksi soveltuvista lisäkoulutuksista ja menetelmäosaamisesta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän mukavassa ja ammattitaitoisessa tiimissä, jossa saat työsi tueksi hyvän kollegiaalisen tuen, säännöllisen työnohjauksen ja tiimikokoukset, hyvin monipuoliset koulutusmahdollisuudet, vastaavan sosiaalityöntekijän ja oman yhdistyksen vankan tuen. Työntekijöillämme on käytössään kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointia edistävät kulttuuri- ja liikuntasetelit.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto. Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi tai sitoutua sen suorittamiseen. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat Turvakodin vastaavalta sosiaalityöntekijältä Pia Hiekkarannalta, p. 044 357 8560 tai pia.hiekkaranta@letk.fi

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 9.5.2021 klo 23:59 mennessä sähköisesti toimisto@letk.fi. Haastattelut pidämme 11.5.2021.

Hakuilmoitus myös sivuilla TE-Palvelut