Lahden ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1946. Kansalaisjärjestönä palvelemme kaikkia kansalaisia huomioiden erityisesti lasten ja perheiden tarpeet. Yhdistyksemme toimintaa johtaa jäsenten valitsema johtokunta.

Laaja palveluvalikkomme tarjoaa monipuolista tukea, apua ja ohjausta yksilön ja perheen haastaviin elämänvaiheisiin. Yhdistystämme ohjaavat arvot ovat osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja rohkeus. Ammatillisen työn rinnalla toimii laaja vapaaehtoisten joukko.

Autamme vuosittain n. 1200:a asiakasta, joista lapsia n. 400. Lisäksi Perhetupamme avoimessa päivätoiminnassa käy vuosittain n. 350 perhettä.

Henkilökuntamme koostuu alalle erikoistuneista ja motivoituneista ammattilaisista.

Yhteystietoihin

Lapsien ja perheiden tukena

Tarjoamme asiantuntevia ja kattavia lastensuojelupalveluita koko perheelle.

KUN LÄHISUHTEESSA TAI PERHEESSÄ ON VÄKIVALTAA TAI SEN UHKAA
Turvakoti; turvaa ja tukea tarjoava päivystävä kriisipalveluyksikkö koko perheelle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Avokriisityö; korjaavaa ja ennaltaehkäisevää avotyötä naiselle perheväkivaltatilanteissa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Jussi-työ; apua miehelle, jonka perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Lapsityö; apua perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle lapselle sekä kriisi- että selviytymisvaiheessa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Turvallisten perheiden Päijät-Häme; perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittäminen ja juurruttaminen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

KUN LAPSIPERHEESSÄ TARVITAAN APUA JA TUKEA EROON TAI ARKIELÄMÄN HALLINTAAN LIITTYEN
Tapaamispaikka; tarjoaa erillään asuvalle lapselle ja vanhemmalle mahdollisuuden valvottuun tapaamiseen turvallisessa ympäristössä. Tapaamispaikan käyttömaksusta vastaa asiakkaan asuinkunta hinnaston mukaisesti.
Ero lapsiperheessä; eroperheille ennaltaehkäisevää tukea ja neuvontaa sekä lasten ja vanhempien vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Mieskaveritoiminta®; vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

KUN VAUVA- JA PIKKULAPSIPERHEESSÄ TARVITAAN TUKEA, APUA TAI OHJAUSTA
Ensikoti;
Ensikodissa odotusaikana tai pienen vauvan kanssa asuville tukea vanhemmuuteen ja arkielämässä selviytymiseen. Tarvittaessa jälkitukiasumispalvelun tarjoaminen Ensikodilta lähdön jälkeen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Pidä kiinni® -avopalvelu; avopalvelu päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Yhdistää päihdekuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukemisen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Baby blues; Raskausaikana sekä synnytyksen jälkeen tukea ja ohjausta vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen äideille ja perheille, joissa vanhemmat ovat uupuneita tai masentuneita. Doulasynnytystukihenkilötoimintaa äideille ja vanhemmille. Unirytmitystä Perhetuvalla kolmen vuorokauden jaksolla. Avopalvelu on asiakkaalle maksutonta. Unirytmitykseen tarvitaan maksusitoumus.
Peukaloinen; Ensi- ja turvakotien liitossa kehitetty valtakunnallinen varhaisen vuorovaikutuksen kuntouttava toiminta, joka on suunnattu 0-2 v. vauvaperheille. Työskentelyjakson aikana perheelle tarjotaan ammatillista apua ja ryhmämuotoista vertaistukea vanhemmuuteen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Perhetupa; kohtaamisen ja yhdessä olemisen paikka kaikille vauva- ja pikkulapsiperheille. Avoin päivätoiminta mahdollistaa vertaistuen ja yhteisöllisyyden toteutumisen. Perhetupa tarjoaa myös lastenhoitoa ja tilat omatoimisille ryhmille. Avoin päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta.

Kansalaisjärjestönä tarjoamme väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön.

PERHEVÄKIVALTATYÖN PALVELUT
Turvakoti
Perheväkivaltatyön Avopalvelut
Avokriisityö
Jussi-työ®
Lapsityö
Turvallisten perheiden Päijät-Häme

PERHETYÖ JA EROAUTTAMINEN
Tapaamispaikka
Ero lapsiperheessä
Mieskaveritoiminta®

VAUVAPERHETYÖN PALVELUT
Ensikoti 
Vauvaperhetyön Avopalvelut
Pidä kiinni®
Baby blues
Päiväryhmä Peukaloinen
Perhetupa