Vauvaperhetyöntekijä, Lahden ensi- ja turvakoti ry, PEUKALOINEN, Lahti

Päiväryhmä tarjoaa intensiivistä ja suunnitelmallista ryhmämuotoista vauvaperhetyötä perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Päiväryhmässä tuetaan lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistumista sekä ennaltaehkäistään ja hoidetaan vuorovaikutushäiriöitä.

Päiväryhmässä vaihtelevat ryhmä- ja yksilökeskeiset toiminnot. Vertaistuellisessa ryhmässä on kerrallaan 4-6 vanhempaa lapsineen. Ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan 3 päivänä viikossa 4-5 tuntia kerrallaan. Päivittäiset toistuvat arkirutiinit vahvistavat ennakoitavuuden ja hallinnan tunnetta sekä luovat rytmiä päivään.  Ryhmän ohjaamisen lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden kanssa tehtävä perhekohtainen työskentely.  Ryhmän toimintaan kuuluu myös koko perheelle tarkoitettu 5 päivän mittainen ympärivuorokautinen intensiivijakso koulutuskeskus Sopukassa.

Päiväryhmä Peukaloisessa työskentelee kaksi ohjaaja, joten vastaat yhdessä toisen vauvaperhetyöntekijän kanssa ryhmän suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä sekä muusta asiakastyöskentelystä. Toimit mukana asiakkaiden verkostoissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työ tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin.

Odotamme sinulla olevan kokemusta vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelystä. Arvostamme kokemusta lastensuojelu- ja mielenterveystyöstä, verkostoissa toimimisesta sekä ryhmätoiminnan ohjaamisesta.  Toivomme sinulta asiakaslähtöisyyttä, joustavaa suhtautumistapaa vaihteleviin tilanteisiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mukavan ja joustavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittyä valtakunnallisen työmuodon puitteissa. Päiväryhmä Peukaloinen on osa yhdistyksemme vauvaperhetyön kokonaisuutta. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto. Noudatamme 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 405/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Yhdistyksen työntekijöillä on käytössään kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat kulttuuri/liikuntasetelit.

Palkkaluokka: G23
Työkokemus: 1-5 v
Työaika: kokoaikatyö arkisin (klo 8-16)
Työpaikka: Loviisankatu 14 B, Lahti
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Kesto: vakituinen

Haku päättyy: 7.4.2020 klo 23:59

Lisätietoja: Ensikodin johtaja Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi

Hakemukset pääsääntöisesti sähköpostitse: toimisto@letk.fi tai postitse: Lahden ensi- ja turvakoti ry, Toimisto, Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti.

Työpaikkailmoitus TE-toimiston sivuilla

Vauvaperhetyöntekijä, Lahden ensi- ja turvakoti ry, ENSIKOTI, Lahti  

Ensikodissa erityistä tukea tarvitsevat vauvaperheet saavat odotusajasta lähtien ympärivuorokautista, yksilöllistä, yhteisöllistä ja intensiivistä tukea vanhemmuuteen ja vauvan hoitoon. Ensikoti on kodinomainen ympäristö, jossa laiminlyönnin tai kaltoinkohtelun uhassa elävä vauva saa turvallista ja ikätasoista hoivaa ja huolenpitoa.  Kuntoutus on sekä ehkäisevää että korjaavaa lastensuojelutyötä. Vanhempien saama apu on aina vauvan näkökulmasta ennaltaehkäisevää.

Ensikotityön ydin on odotusajasta lähtien vauvan hyvinvoinnin, vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja vauvaperheen arjen tukemisessa.  Kuntoutuksessa hyödynnämme yhteisöä ja vertaistukea.  Ensikodissa arkea eletään yhdessä ammattilasten ja vauvaperheiden kanssa ympäri vuorokauden. työhön sisältyy ryhmätoimintaa, perhekohtaista työskentelyä, verkostokokouksia ja yksilökeskusteluja. Vauvaperhetyöntekijän työ sisältää myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mukavan ja joustavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittyä valtakunnallisen työmuodon puitteissa. Ensikodilla on erikseen yötyöntekijät. Nyt haemme vauvaperhetyöntekijää vuorotyöhön, missä työajat sijoittuvat klo 7 – 21.30 välille, työhön sisältyy viikonlopputyötä.

Odotamme sinulla olevan kokemusta vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelystä. Arvostamme kokemusta lastensuojelu- ja mielenterveys- sekä päihdetyöstä, verkostoissa toimimisesta sekä ryhmätoiminnan ohjaamisesta. Toivomme sinulta asiakaslähtöisyyttä, joustavaa suhtautumistapaa vaihteleviin tilanteisiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mukavan ja joustavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittyä valtakunnallisen työmuodon puitteissa. Ensikoti on osa yhdistyksemme vauvaperhetyön kokonaisuutta. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto. Noudatamme 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 405/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Yhdistyksen työntekijöillä on käytössään kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat kulttuuri/liikuntasetelit.

Palkkaluokka: G23
Työkokemus: 1-5 v
Työaika: 2- vuorotyö, sisältää vkl-työtä ja voi sisältää myös yötyötä
Työpaikka: Mustamäenkatu 74, Lahti
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Kesto: vakituinen

Haku päättyy: 7.4.2020 klo 23:59

Lisätietoja: Ensikodin johtaja Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi

Hakemukset pääsääntöisesti sähköpostitse: toimisto@letk.fi tai postitse: Lahden ensi- ja turvakoti ry, Toimisto, Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti.

Työpaikkailmoitus TE-toimiston sivuilla

Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sanna Heinonen, p. 050 917 2358, sanna.heinonen@letk.fi
Turvakoti / Maiju Vuorela, p. 03 875 090, maiju.vuorela@letk.fi

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin johtaja Marjo Taipale, p. 044 357 8560, marjo.taipale@letk.fi