Vastaava sosiaalityöntekijä / Pidä kiinni®  Avopalveluyksikkö Jannika

Lahden ensi- ja turvakoti ry on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä ja laaja-alaista turvallisuustyötä tekevä kansalaisjärjestö. Toimintaamme kuuluvat vauvatyö, vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, eroauttaminen, väkivallan ehkäisytyö sekä päihde- ja kriisityö. Teemme sekä innovatiivista vaikuttamistyötä että tunnettua ja tunnustettua asiakastyötä. Ennakoimme ja teemme rohkeita tekoja turvallisuuden lisäämiseksi ja ylisukupolvisten ongelmien katkaisemiseksi.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on toiminut Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimana vuodesta 1998 alkaen. Hoitojärjestelmän avulla autetaan raskaana olevia ja alle 3-vuotiaiden perheitä, joissa vanhemmilla on ollut tai on päihteiden käyttöä. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä sekä vanhemmuuteen kasvamisessa. Hoitomallissa yhdistyvät varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä vauvalähtöinen päihdekuntoutus. Hoitojärjestelmään kuuluu etsivä- ja matalan kynnyksen työ sekä kuntouttava työ ja niiden kehittäminen.

Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien vanhempien ja vauvaperheiden vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneista yksiköistä, yhdeksästä Pidä kiinni® ensikodista ja seitsemästä avopalveluyksiköstä eri puolella Suomea, sekä Ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kehittämisyksiköstä. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö Jannika on toiminut huhtikuusta 2019 alkaen. Yksikköön haetaan nyt vastaavaa sosiaalityöntekijää, edellisen työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin. Jannikan toiminta on vakiintunut ja täydentää vahvasti alueellista vauvalähtöisen päihdetyön osaamiskenttää. Toimipaikka sijaitsee Lahdessa Launeenkadulla hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Vastaavana sosiaalityöntekijänä olet osa moniammatillista työryhmää ja toimit yksikön esihenkilönä. Asiantuntijuuttasi pääset käyttämään sekä lastensuojelun ja vauvatyön, että päihdetyön osaamisalueilla. Hallitset laajoja kokonaisuuksia ja monipuolisen sosiaalityön tuntemuksen. Vastuullasi on johtaa avopalveluyksikköä, joka toimii yhteisökuntoutusmenetelmän mukaisesti. Vastaat asiakastyönprosesseista, toiminnan seurannasta, arvioinnista, monipuolisesta verkostoyhteistyöstä sekä työn kehittämisestä yhdessä työryhmän, vertaisyksiköiden sekä ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kanssa. Pidä kiinni® hoitojärjestelmä on STEA-avusteista toimintaa, rahoitus kuntoutusjaksoihin liittyen tulee osaltaan kuntarahoituksena. Työhösi sisältyy toiminnasta raportointivastuu STEA:lle, sen lisäksi aktiivinen yhteistyö alueellisten muiden järjestötoimijoiden sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.

Tehtävässä vaaditaan vahvaa lähiesimiestyön ammattiosaamista sekä vastuullista ja kehittämishaluista johtamisotetta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut ja innokas kehittämään itseäsi sekä esimiestehtävässä, johtajuudessa että yhteisöllisyyden hyödyntämisessä työyksikön laadukkaan perustehtävän toteutumisessa. Työryhmässä on vahvaa ammatillista osaamista, kehittämismyönteisyyttä, aktiivisuutta sekä positiivista tekemisen meininkiä.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn, jossa pääset johtamaan moniammatillista tiimiä, kuulut yhdistyksemme vastuutiimiin sekä valtakunnalliseen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän vastaavien sosiaalityöntekijöiden verkostoon. Vastaavana sosiaalityöntekijänä toimit tiiviissä yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kanssa. Tarjoamme Sinulle hyvän perehdytyksen sekä paikallisen yhdistyksen että Ensi- ja turvakotien liiton kautta, lisäksi ryhmätyönohjausta ja monipuolista lisäkoulutusta. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n työntekijänä saat käyttöösi kattavan työterveyshuollon sekä työhyvinvointia edesauttavat Smartum edut.

Pidä kiinni® hoitojärjestelmästä lisätietoa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/pida-kiinni-hoitojarjestelma/

Voit seurata yhdistyksen ja Jannikan arkea Facebookissa ja Instagramissa ”Lahden ensi- ja turvakoti ry”.

Sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) mukainen pätevyys (7§, 12§).

Tarjoamme Sinulle kilpailukykyisen palkan. Huomioimme palkkatoiveesi. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään 27.10.2021. Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, p. 050 911 2521, jukka.ihalainen@letk.fi

Työpaikan osoite: Launeenkatu 2, 15100 Lahti
Työkokemus: yli 5 vuotta
Työ alkaa: Mahdollisimman pian
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kk

Haku päättyy: 17.10.2021

Hakuilmoitus myös TE-Palveluissa

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Pia Hiekkaranta p. 044 357 8560, pia.hiekkaranta@letk.fi


Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sanna Heinonen, p. 050 917 2358, sanna.heinonen@letk.fi
Turvakoti / Harjoittelijat on sovittu loppuvuodelle 2021. Seuraavien harjoittelujen osalta opiskelijat voivat olla yhteydessä syksyllä 2021, p. 03 875 090, turvakoti@letk.fi