Haemme Aggredi-Päijät-Häme-hankkeeseen Aggredi-hanketyöntekijää työpariksi vastaavalle hanketyöntekijälle.

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Aggredi on HelsinkiMission kehittämä työmuoto, joka on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006. Toimintaa on Helsingin lisäksi Kuopiossa, Porissa, Tampereella ja Turussa ja  syksystä 2021 alkaen Päijät-Hämeessä. Toimintaa rahoittaa STEA.

Aggredi – Päijät-Häme -hanke (2021-2023) juurruttaa Päijät-Hämeeseen toiminnan, jonka tarkoituksena on kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai syyllistymisriskissä olevien 18-49-vuotiaiden väkivaltaisen käyttäytymisen vähentäminen ja ehkäiseminen yksilöllisen asiakastyön ja verkostotyön avulla. Asiakastyön ohella kumppanuuksien luominen ja verkostotyö sekä niiden kehittäminen ovat Aggredin tärkeimmät toimintamuodot. (www.aggredi.fi).

Aggredi-toiminta on käynnistynyt hyvin Päijät-Hämeessä sekä asiakastyön että seudullisen yhteistyön osalta.

Edellytämme tehtäviin sosiaali- ja/tai terveysalan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää vankkaa tähän työhön soveltuvaa asiakastyön kokemusta. Kohtaamisen kulmakivinä ovat aina puolueettomuus, kunnioitus, tuomitsemattomuus ja luottamus. Asiakastyö tapahtuu pääasiallisesti parityöskentelynä. Arvostamme verkostotyön ja hanketyön osaamista. Eduksi katsotaan Aggredin  työn toimintaympäristön tuntemus.

Perehdyttäminen ja kouluttaminen Aggredi-menetelmään tapahtuu toimintaa valtakunnallisesti koordinoivan HelsinkiMission toimesta. Paikallisesti toiminta sijoittuu osaksi Lahden ensi- ja turvakoti ry:n perheväkivalta- ja turvallisuustyötä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työ on kokoaikainen ja määräaikainen.  Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työn luonteesta johtuen valittavista henkilöistä tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tehtävistä: HelsinkiMission väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka, p. 041 448 9849, petri.salakka@helsinkimissio.fi tai 22.8.2022 jälkeen avoväkivaltatyön lähiesimies Jukka Suni, p. 050 561 4132, jukka.suni@letk.fi

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa 11.9.2022 mennessä sähköisesti: toimisto@letk.fi

Haastattelut suoritetaan  15.-16.9.2022.

Ilmoitus myös TE-Palveluissa

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Pia Hiekkaranta p. 044 357 8560, pia.hiekkaranta@letk.fi

Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sanna Heinonen, p. 050 917 2358, sanna.heinonen@letk.fi
Turvakoti / Loppuvuoden harjoittelupaikkoja voi tiedustella  maarit.naskali@letk.fi tai pia.hiekkaranta@letk.fi