Lahden ensi- ja turvakoti ry:n strategia määrittelee yhdistyksen strategiset valinnat ja toiminnan suunnan vuosille 2016 – 2019.  Strategian tarkoituksena on kirkastaa yhdistyksen perustehtävä, varmistaa rohkeasti ajassa olemista, mutta luoda turvallisuutta, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strategia on läsnä arjen toiminnassa, jonka eri osa-alueet, työmuodot ja ammatillinen osaaminen yhteistyössä vapaaehtois-, vertais- sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa sidotaan entistä tiiviimmäksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Strategia on valmisteltu yhteistyössä johtokunnan ja henkilöstön kanssa.

STRATEGIA 2016-2019 osat 1 ja 2