-TULE KUULLUKSI JUURI SELLAISENA KUIN OLET-

Keskusteluapua henkilökohtaisesti ja vertaistukiryhmissä

Koetko sinulla olevan haasteita mielen hyvinvoinnin tai tunteiden hallinnan kanssa? Myös päihteet saattavat hankaloittaa elämääsi ja ihmissuhteitasi. Joskus elämä voi tuntua jatkuvalta kriisistä toiseen rämpimiseltä ja sotkujen selvittämiseltä.  Et ole yksin. Vaikeaa elämäntilannetta ei tarvitse käydä läpi yksin, vaan tehdään se yhdessä.

Minä, tunteet ja taidot- vertaistukiryhmät ovat tarkoitettu 16–64-vuotiaille mielen hyvinvoinnin-, päihde- tai tunnesäätelyn ongelmista kärsiville lappilaisille.  Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kaikkiaan yhdeksän kertaa, ja tapaamiset toteutuvat verkkovälitteisesti Teams-sovelluksella. Teknologiavälitteisillä menetelmillä tuki on koko maakunnan alueella yhdenvertaisesti saavutettavissa kaikille, jotka kokevat kaipaavansa tukea ja keskustelukumppaneita. Vertaisryhmätoiminta on maksutonta matalan kynnyksen palvelua, johon et tarvitse lähetteitä tai maksusitoumuksia.

Ryhmän osallisena saat ammatillisesti ohjattuna tukea vaikeilta tuntuviin tilanteisiin ja elämänvaiheisiin, sekä keinoja ja menetelmiä toimia arjessa omaa hyvinvointiasi ylläpitäen ja sitä vahvistaen. Lisäksi saat tietoa ongelmien vaikutuksesta arkeen ja opit tunnistamaan omien käyttäytymismalliesi heikkoudet ja vahvuudet, sekä hyödyntämään näitä vahvuuksiasi arjessa. Lisäksi ryhmään kuuluminen lisää osallisuuden tunnetta, ja muiden osallistujien antama vertaistuki auttaa ymmärtämään, ettei sinun tarvitse selvitä ongelmista yksin.

Eri elämänvaiheissa ongelmat ja kriisit näyttäytyvät eri tavoin, joten esimerkiksi nuorille järjestetään omia ryhmiä. Ryhmiä pyritään muodostamaan myös saman tyyppisestä lähtötilanteesta oleville ihmisille, jolloin yhteisistä asioista keskustelemalla vertaistuen voima toteutuu parhaiten.

Yksilöohjaus

Ryhmätoiminnan lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen yksilöohjaukseen, esimerkiksi jos koet ongelmiesi olevan erityisen arkaluonteisia ryhmässä jaettavaksi, tai ryhmään osallistuminen on haastavaa aikataulujen vuoksi. Voit valita, haluatko yksilöohjausta etänä vai järjestetäänkö tapaaminen Lähteentien tiloissa. Akuuttiin kriisiin saat varaamalla pikaisesti henkilökohtaisen keskusteluajan.

LISÄÄ TIETOA RYHMÄTOIMINNASTA JA YHTEYSTIEDOT ILMOITTAUTUMISTA VARTEN LÖYDÄT TÄSTÄ LINKISTÄ. 

Aino Meltaus
Kimmo Nyman
Kristiina Luusua