-Hyvinvointia perheille

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ja epätietoisuus tulevasta ovat vaikuttaneet monin tavoin perheiden elämäntilanteisiin. Työn ja toimeentulon epävarmuus, sosiaalinen eristäytyneisyys, lasten etäopetuksen tuomat muutokset perheiden arjessa, sekä jatkuva huoli läheisistä ihmisistä aiheuttavat helposti stressiä ja vaikeuksia arjen hallintaan. Jos omat neuvot ja voimavarat eivät riitä tilanteen selvittämiseen, asioita ei kannata jäädä yksin murehtimaan.

Saat tukea perhettäsi koskettavaan tilanteeseen ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa. Verkkovälitteisesti toteutettavissa ryhmätapaamisissa pohdimme yhdessä perheen arkea haittaavia ongelmia ja etsimme niihin ratkaisuja. Keskitymme tunnistamaan ja vahvistamaan jokaisen vanhemman omia vahvuuksia ja voimavaroja. Niitä hyödyntämällä koko perheen hyvinvointi paranee ja arki saadaan toimivammaksi. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa eri teemojen parissa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. mielen hyvinvointi, tunteet ja tunteiden hallinta, erilaiset kriisit, ihmissuhteet ja -taidot, perheen ja parisuhteen hyvinvointi, päihteet, lähisuhdeväkivalta ja lasten turvallisuus, sekä talous ja työllisyys. Ryhmätyöskentelyn tarkempi sisältö sovitaan aina yhdessä osallistujien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Yksilölliset tapaamiset ovat myös mahdollisia, jos ajatus ryhmätoiminnasta tuntuu jostain syystä mahdottomalta.

Ryhmässä muilta vanhemmilta saatava vertaistuki on erittäin tärkeää ja arvokasta arjen keskellä jaksamiseen. Halutessaan osallistujat voivat jatkaa vertaistoimijoina ja näin saada elämäänsä uudenlaista sisältöä ja mielekästä tekemistä. Ryhmät alkavat syksyllä 2020 ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.  

Muutos on aina mahdollista, älä jää yksin!               

Lisätiedot:

Vastaava hanketyöntekijä  Tessa Jussila  p. 040 632 5884  tessa.jussila@lapinentu.fi

Hanketyöntekijä Kimmo Nyman p.040 686 2840 kimmo.nyman@lapinentu.fi