Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tarkoituksena on tukea lappilaisia vanhempia perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen toisinaan haastavaksi.

Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmissä keskustellaan haastavista kasvatustilanteista ja etsitään niihin yhdessä positiivisia ratkaisuja. Vanhemmat saavat kokemuksen vertaistuesta ja vahvistusta omaan toimintaansa arjessa. Lisäksi he saavat tietoa haastavuuden syistä ja ohjausta toimintamalleihin, jotka tunnistavat lapsen voimavarat ja vaikeissakin tilanteissa myönteisesti ohjaavat lasta toivottuun käyttäytymiseen.

Kannustava kasvatus auttaa paitsi ennaltaehkäisemään tulevia mahdollisia käytöshäiriöitä, tukee myös lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Hankkeen toiminnan taustalla on Perhekoulu Pop®-toimintamalli, joka pohjautuu perheen myönteiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Hanketta rahoittaa STEA.

Lisätietoja:

Suunnittelija Katariina Silvennoinen, p. 040 125 3320, katariina.silvennoinen@lapinentu.fi

Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmä syksy 2021

Torstaisin 7.10.- 9.12.2021 klo 17.00-19.00

Ryhmä kokoontuu Teams -yhteydellä