-TULE KUULLUKSI JUURI SELLAISENA KUIN OLET-

Talvella -23 alkavat ryhmät:

Maaliskuussa, tarkempi aika sovitaan ryhmän muodostuessa.

Keskusteluapua henkilökohtaisesti ja vertaistukiryhmissä

Koetko sinulla olevan haasteita mielen hyvinvoinnin tai tunteiden hallinnan kanssa? Myös päihteet saattavat hankaloittaa elämääsi ja ihmissuhteitasi. Et ole yksin. Vaikeaa elämäntilannetta ei tarvitse käydä läpi yksin, vaan tehdään se yhdessä.

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä

Minä, tunteet ja taidot- vertaistukiryhmät ovat tarkoitettu 16–64-vuotiaille mielen hyvinvoinnin-, päihde- tai tunnesäätelyn ongelmista kärsiville lappilaisille.  Ryhmien toiminta toteutuu verkkovälitteisesti Teams-sovelluksella. Teknologiavälitteisillä menetelmillä tuki on koko maakunnan alueella yhdenvertaisesti saavutettavissa kaikille, jotka kokevat kaipaavansa tukea ja keskustelukumppaneita. Vertaisryhmätoiminta on maksutonta matalan kynnyksen palvelua, joten et tarvitse lähetteitä tai maksusitoumuksia.

Ryhmän osallisena saat ammatillisesti ohjattuna tukea vaikeilta tuntuviin tilanteisiin ja elämänvaiheisiin, sekä keinoja ja menetelmiä toimia arjessa omaa hyvinvointiasi ylläpitäen ja sitä vahvistaen. Opit myös tunteiden tunnistamiseen ja -hallintaan liittyviä taitoja. Lisäksi saat tietoa ongelmien vaikutuksesta arkeen ja opit tunnistamaan omien käyttäytymismalliesi heikkoudet ja vahvuudet, sekä hyödyntämään näitä vahvuuksiasi arjessa. Lisäksi ryhmään kuuluminen lisää osallisuuden tunnetta, ja muiden osallistujien antama vertaistuki auttaa ymmärtämään, ettei sinun tarvitse selvitä ongelmista yksin.

Eri elämänvaiheissa ongelmat ja kriisit näyttäytyvät eri tavoin, joten esimerkiksi nuorille järjestetään omia ryhmiä. Ryhmiä pyritään muodostamaan myös saman tyyppisestä lähtötilanteesta oleville ihmisille, jolloin yhteisistä asioista keskustelemalla vertaistuen voima toteutuu parhaiten.

Ryhmätoiminta:

  • Vertaistukiryhmä kokoontuu kerran viikossa 2 h, kaikkiaan yhdeksän kertaa.
  • Ennakkoilmoittautuminen (Suljettu ryhmä).
  • 4–6 osallistujaa.
  • Maksuton
  • Tapaamiset ovat teemoiteltuja, mutta osallisena pääset itse vaikuttamaan tapaamisten aihesisältöön omien tarpeiden pohjalta.
  • Neljällä kerralla ryhmätapaamisissa on mukana Suomen ART -yhdistyksen asiantuntija, jonka tuella ja ohjauksella harjoitellaan toiminnallisin menetelmin tunnesäätelyn taitoja, sekä konkreettisia keinoja esimerkiksi aggression hallintaan ja sosiaalisissa tilanteissa selviytymiseen.
  • Ryhmiä järjestetään ympäri vuoden.
  • Ryhmätoiminta toteutetaan arkipäivisin, myös iltaryhmiä.
  • Tarvittaessa järjestämme opastusta laitteiden ja sovelluksen käyttöön. Jos sinulla ei ole mahdollista osallistua etäryhmään kotoasi, autamme sinua löytämään käyttöön soveltuvan Virtu-pisteen tms.  omasta kotikunnastasi.

Yksilöohjaus

Ryhmätoiminnan lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen yksilöohjaukseen, esimerkiksi jos koet ongelmiesi olevan erityisen arkaluonteisia ryhmässä jaettavaksi, tai ryhmään osallistuminen on haastavaa aikataulujen vuoksi. Voit valita, haluatko yksilöohjausta etänä vai järjestetäänkö tapaaminen Lähteentien tiloissa.  Akuuttiin kriisiin saat varaamalla pikaisesti henkilökohtaisen  keskusteluajan.

Vertaistoiminta

Ryhmä- tai yksilöohjaukseen osallistumisen jälkeen voit halutessasi ryhtyä vapaaehtoiseksi vertaistoimijaksi (Huom! Tämä ei ole vertaistukiryhmään osallistumisen ehtona!). Vertaistoimijana ohjaat jatkossa ryhmiä yhdessä työntekijän kanssa. Vertaistoimijuuteen järjestetään perehdytys, sekä säännölliset, työnohjaukselliset tapaamiset noin 6 viikon välein. Vertaistoimijana olet osa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n vapaaehtoistoimijoita ja osallisuuttasi vapaaehtoistoimintaan tuetaan esimerkiksi korvaamalla mahdolliset matkakulut koulutuksiin tms. Vertaistoimijuuden sisältö ja toiminnan tavat rakennetaan ja sovitaan yhdessä osallisten kanssa.

Vertaistoimijuuden myötä saat omaan elämääsi osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta auttamalla muita. Omakohtainen kokemus esimerkiksi päihdeongelmasta ja siitä, miltä kamppailu tuntuu ja mikä sinua itseäsi on auttanut toipumisen tielle, voi auttaa muita samoja ongelmia pohtivia saamaan uusia näkökulmia tilanteeseen. Vertaistoiminnasta saat itsekin positiivista hyötyä, kun voit löytää uusia puolia itsestäsi ja tarinastasi.

Lisätiedot ja ilmoittauminen: 

Puhelimitse meidät tavoittaa ma-to klo 8-16.00 ja pe 8-14.00. Viestiä voi laittaa myös sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Seuraa meitä Instagramissa: @mina_tunteet_ja_taidot_hanke

Aino Meltaus
Kimmo Nyman
Kristiina Luusua