Vanhemman neuvo ® -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmän työskentelyssä keskitytään oman ja yhteisen vanhemmuuden jatkumiseen eron jälkeen. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, ja siihen mahtuu kuudesta kahdeksaan vanhempaa. Puolisot tai entiset puolisot eivät voi osallistua samaan ryhmään. Ryhmä on maksuton.

Erokahvila (aiemmin Neuvokahvila) on vapaamuotoinen ja maksuton kohtaamispaikka eronneille, alaikäisten lasten vanhemmille. Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia. Kahvilassa jutellaan eroamiseen sekä lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Kahvilassa jaetaan tietoa myös muista Oulun alueen eropalveluista ja alkavista ryhmistä.

Lastenryhmiä toteutetaan eri-ikäisille lapsille, yhteistyönä muiden järjestöjen kanssa. Lasten erovertaisryhmä 7-9v tai 10-12v toteutetaan Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n (Kasper) kehittämän ryhmämallin mukaisesti. Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vanhempien eroa toisten lasten kanssa ja tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.
”Eron säikeet” – nimellä toteutamme itse kehittämiämme ryhmämalleja, joissa sisällöt valitaan ryhmäläisten tarpeiden mukaan. Erokokemuksen lisäksi lapsia voi esimerkiksi yhdistää perheessä ollut henkinen tai fyysinen väkivalta. Ryhmässä vahvistetaan lasten turvallisuuden tunnetta ja voimavaroja. Toiminnallisten ja kehollisten menetelmien taustalla on vakauttava työote ja vireystilan tukeminen niin, että lapset saavat konkreettisia keinoja tunnesäätelyyn ja edelleen arjen tueksi.
”Eron säikeet”- ryhmä voidaan toteuttaa myös viikonloppuryhmänä yhteisesti lapsille ja aikuisille. Osa toiminnasta on lapselle ja vanhemmalle yhteistä, jolloin rohkaistaan puhumaan erosta ja siihen liittyvistä tunteista oman perheen kesken. Välillä aikuiset ja lapset toimivat omissa pienryhmissä.

Lastenryhmiä toteutetaan myös Vanhemman neuvo®-ryhmän rinnalla niille lapsille, joiden vanhempi osallistuu ryhmään. Lastenryhmän teemat ja menetelmät suunnitellaan sen mukaan, minkä ikäisiä lapsia kyseiseen ryhmään osallistuu. Käytössämme on myös MLL:n kehittämä Tilli Toukka – vertaisryhmämalli 4-6 vuotiaille lapsille. Tilli Toukka- ryhmä voidaan toteuttaa myös yhteistyössä päiväkodin kanssa, osana lapsen päiväkotipäivää.

Nuorten kesätyöpajat ovat osa YVPL:n VeNyVä- hanketta, jossa järjestetään vertais- ja vapaa-ajan toimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eroneet. Työpajassa nuorten tehtävänä on yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää viikon aikana välineitä, joiden avulla nuoret voivat käsitellä vanhempien eroa.

Voit kysyä paikkaa myös alustavasti silloin, kun emme ole ilmoittaneet ryhmästä. Kokoamme ryhmiä tarpeen mukaan.

Lisätietoja ryhmistä: sirpa.huotari@oetk.fi (p. 040-1591170)