Vanhemman hyvinvointi tukee kohtuvauvan hyvinvointia

Askarruttaako äidiksi / isäksi tulo? Kuormittaako jokin stressi iloista keskittymistä ja valmistautumista vauvan odotukseen ja tulevaan synnytykseen?  Oletko uudella paikkakunnalla ja läheisverkostosi on niukka tai synnytätkö kenties ensimmäistä kertaa Suomessa? Tai odotatko vauvaa yksin?

Vauvan odotusaikaan liittyy iloisten tunteiden lisäksi myös monenlaista mielenmyllerrystä ja jännitystä. Läheisten, ystävien ja neuvolan tuella niistä usein selviää hyvin. Joskus läheiset voivat kuitenkin olla toisella paikkakunnalla ja rinnallakulkijaa ei odotusaikana ole. Mieli voi syystä tai toisesta kuormittua liikaa, elämäntilanne voi olla hankala ja tärkeät vauva-ajatukset ja tulevaan muutokseen valmistautuminen voivat sen vuoksi jäädä taka-alalle. Vauvatalon vapaaehtoisdoula-toiminta ja baby blues-vauvaperhetyön kautta voit saada tukea vauvan odotusaikaasi.

Baby blues-vauvaperhetyön kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on  koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen. Doula tarjoaa tukeaan odotusaikana (1-2 tapaamista) ja halutessasi varautuu tulemaan mukaan myös synnytykseen.

Doula tarjoaa inhimillistä tukea äidin toiveiden mukaisesti ja kulkee kappaleen matkaa perheesi rinnalla. Doula tapaa äitiä / perhettä myös synnytyksen jälkeen. Myös isät voivat hyötyä doulan tuesta. Synnyttäjiltä kerättyjen palautteiden mukaan merkityksellisintä doulien tarjoamassa tuessa oli äitien turvallisuudentunteen paraneminen läsnäolevan, rohkaisevan, kannustavan doulan avulla. Turvallinen olo puolestaan tukee synnytyksen etenemistä.

Doulat tarjoavat tukeaan myös keskusteluin, ilman synnytyksessä mukanaoloa. Doulan voi saada oululainen tai harkiten myös lähikunnassa asuva synnyttäjä / perhe. Doulan tarvetta arvioidaan yhdessä työntekijän kanssa. Doulan tuki on perheille maksutonta.

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan
p. 040 7444300 (ma-to klo 14-16)
tai doula@oetk.fi

Myös baby blues-toiminnan työntekijä voi tarjota Sinulle, äiti, isä, lyhytkestoista (1-5 kertaa) tukea. Voit tarvita tukea vanhemmaksi valmistautumisessa, vauvan odotus- tai vauva-ajan stressin vähentämisessä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Baby blues-toimintaan voit hakeutua helposti itse yhteyttä ottaen. Palvelu on sinulle maksutonta.

Tarja Kuivala

Vauvatyön asiantuntija, terv.hoit. yamk

p. 040-3547757, tarja.kuivala@oetk.fi