Tuettu tapaaminen voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, huolto- ja tapaamisselvitykset ovat kesken tai vanhempien välillä on luottamuspula. Tuen tarve perustuu joko viranomaisen määrittelyyn tai vanhempien keskinäiseen sopimukseen.

ASIAKKUUDEN ALKAMINEN:

 • päätös tuetuista tapaamisista on tehty käräjäoikeudessa/lastensuojelussa
 • maksusitoumus lastensuojelun viranomaiselta/lastenvalvojalta
 • molempien vanhempien yhteydenotto Tapaamispaikkaan
 • tutustumiskäynnit tapaajavanhemmalle sekä lapselle ja lähivanhemmalle

 TUETUT TAPAAMISET:

 • työntekijä on tarvittaessa saatavilla
 • työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta
 • tapaamisen aikana tarjotaan välipala
 • tuetut tapaamiset voidaan tarvittaessa järjestää niin, etteivät tapaajavanhempi ja lähivanhempi kohtaa toisiaan (esim.lähestymiskielto)
 • ohjaaja on tarvittaessa tukena lapsen ja vanhemman välisen toimivan vuorovaikutussuhteen kehittymisessä

 ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN:

 • asiakkuus päättyy, kun päätös tuetuista tapaamisista lakkaa olemasta voimassa tai jos tapaamiset eivät toteudu yhdessä sovitulla tavalla
 • asiakkuus Tapaamispaikassa voi jatkua esimerkiksi valvottuina vaihtoina (uusi päätös)