Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun tarvitaan jatkuvaa työntekijän läsnäoloa lapsen edun mukaisen tapaamisen toteuttamiseksi. Valvonnan peruste tulee käydä selväksi käräjäoikeuden tai lastensuojelun viranomaisen päätöksestä. Valvottu tapaaminen kestää korkeintaan kolme tuntia/kerta.

ASIAKKUUDEN ALKAMINEN:

 • päätös valvotuista tapaamisista on tehty käräjäoikeudessa/lastensuojelussa
 • maksusitoumus lastensuojelun viranomaiselta/lastenvalvojalta
 • molempien vanhempien yhteydenotto Tapaamispaikkaan
 • tutustumiskäynnit tapaajavanhemmalle sekä lapselle ja lähivanhemmalle

 VALVOTUT TAPAAMISET:

 • työntekijä on läsnä samassa tilassa koko tapaamisen ajan
 • toinen työntekijä on saatavilla tarvittaessa
 • tapaamisen aikana tarjotaan välipala
 • valvotut tapaamiset voidaan tarvittaessa järjestää niin, etteivät tapaajavanhempi ja lähivanhempi kohtaa toisiaan (esim.lähestymiskielto)
 • ohjaaja on tarvittaessa tukena lapsen ja vanhemman välisen toimivan vuorovaikutussuhteen kehittymisessä

 ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN:

 • asiakkuus päättyy, kun päätös valvotuista tapaamisista lakkaa olemasta voimassa tai jos tapaamiset eivät toteudu yhdessä sovitulla tavalla
 • asiakkuus Tapaamispaikassa voi jatkua esimerkiksi tuettuina tapaamisina tai valvottuina vaihtoina (uusi päätös)