Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien väliset ristiriidat vaikeuttavat toimivaa vuorovaikutusta tai yhteydenpitoa on rajoitettu esim. lähestymiskiellolla. Tuen tarve perustuu joko viranomaisen määrittelyyn tai vanhempien keskinäiseen sopimukseen.

ASIAKKUUDEN ALKAMINEN:

  • päätös valvotuista vaihdoista on tehty käräjäoikeudessa/lastensuojelussa
  • maksusitoumus lastensuojelun viranomaiselta/lastenvalvojalta
  • molempien vanhempien yhteydenotto Tapaamispaikkaan
  • tutustumiskäynnit tapaajavanhemmalle sekä lapselle ja lähivanhemmalle

VALVOTUT VAIHDOT:

  • vaihdon tavoitteena on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä vanhemmalta toiselle
  • tarvittaessa vaihto voidaan toteuttaa ilman vanhempien välistä kohtaamista
  • tarvittaessa ohjaaja voi tukea toimivaan yhteistyövanhemmuuteen ja siihen, että vaihdot voisivat jatkossa toteutua ilman ulkopuolista tukea

ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN:

  • asiakkuus päättyy, kun päätös valvotuista vaihdoista lakkaa olemasta voimassa tai jos vaihdot eivät toteudu yhdessä sovitulla tavalla