Lapsen yksilökeskustelut on tarkoitettu tueksi tilanteisiin, joissa
„„
lasta jännittää tulla tapaamisiin
„„
lapsella on tarve puhua tilanteestaan ulkopuolisen aikuisen kanssa
„„
tapaamiset eivät ole toteutuneet sovitulla tavalla ja asiaa on tarpeen käsitellä lapsen kanssa
„„
siirtymävaiheen tueksi, kun tapaamiset ovat päättymässä Tapaamispaikalla
Työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen suhdetta hänestä erossa asuvaan vanhempaan ja auttaa lasta nimeämään ja käsittelemään asiaan liittyviä tunteita.
Yksilökeskustelut aloitetaan aina suunnitellusti ja työskentelyyn haetaan maksusitoumus kunnasta.
Työn aloittamisesta sovitaan aina lapsen sekä lapsen huoltajan kanssa. Palvelu on tuntihinnoiteltu.