Alvari-perhetyö on oululaisille perheille suunnattua Ensi- ja turvakotien liiton kehittämää intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Alvari-perhetyö on tarkoitettu tueksi etenkin perheille, joissa on ollut perheväkivaltaa. Perheiden arjessa voi olla myös muita haasteita kuten päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai muuten arki tuntuu ylivoimaiselle. Perhetyötä tehdään perheiden kotona ja se perustuu perheiden omaan motivaatioon ja sitoutumiseen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu perheenjäsenten kanssa yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen verkostojen kanssa. Perhetyön tavoitteena on aina perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perhetyön sisältö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentely on tarkoitettu kaikille väkivallan osapuolille, kaikkia perheen jäseniä kuullaan yksilöllisesti. Työ sisältää esimerkiksi väkivallan riskien arviointia, turvallisuudentunteen vahvistamista mm. kehollisilla menetelmillä, taloudellisen tilanteen kartoittamisen ja tukimuotojen selvittelyn, läheisverkostojen kartoittamisen, psykoedukaation väkivallasta ja sen seurauksista sekä vanhemmuustyöskentelyä.

Alvari-perhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Työmuoto on kehitetty erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodilla (Kangastie 9, 90500 Oulu).

perhetyöntekijät:

Terhi Luokkanen, vauvatyön palveluesimies, p. 040-764 6032 (paikkatiedustelut)

Susanna Sippala, sosionomi AMK, p. 040-5029300

Helianna Huttu, sosionomi AMK, 040-4838334

Kristiina Lehtimäki, sairaanhoitaja AMK, p. 040-5131120

Teija Hyväri, sosionomi AMK

Varpu – vauvaperhetyö on oululaisille perheille tarkoitettua pitkäaikaista, intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Varpu-vauvaperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on vauva-arkeen liittyviä haasteita ja lastensuojelullisia huolenaiheita. Työskentelyn keskiössä ovat vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen, vanhemman voimavarojen vahvistaminen, vauvan hyvinvoinnin varmistaminen sekä toimiva arki.

Varpu-vauvaperhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodilla (Kangastie 9, 90500 Oulu).

Yhteystiedot:

Teija Hyväri, sosionomi AMK, p. 040-5501885

Helianna Huttu, sosionomi AMK, p.040-4838334

Kristiina Lehtimäki, sairaanhoitaja AMK, p. 040-5131120

Susanna Sippala, sosionomi AMK, p. 040-5029300