Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta ei katso ikää. Läheisen suhteen väkivallasta aiheutuva turvattomuus vaarantaa ikääntyneen terveyden ja on este ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Yli 60- vuotiaan kohtaama kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta on yleisimmin puolison-, aikuisen lapsen tai muun läheisen aiheuttamaa. Ikääntyneellä on sairauksiensa vuoksi kohonnut riski tulla kaltoinkohdelluksi myös hoivasuhteessaan.

Lähisuhdeväkivalta voi olla pitkään jatkunutta tai alkaa vasta ikääntymisen myötä. Pitkään jatkuessaan se voi muuttaa muotoaan tai monimuotoistua. Sairaus voi laukaista väkivaltaisen käyttäytymisen hoivasuhteessa. On hyvä tietää, että tahattommallakin kaltoinkohtelulla ja lähisuhdeväkivallalla on vaikutuksia hyvinvointiin.

Sinulla on mahdollisuus saada apua ja tukea.

Oulun ensi- ja turvakoti auttaa kaikenikäisiä kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita ihmisiä. Meillä tarjotaan apua myös väkivallan tekijälle.

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi aiheuttamasta kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan uhasta voit olla yhteydessä Juuri- hankkeeseen:

http://www.juurihanke.fi/

Maria Lappalainen p.040-8421800 (maria.lappalainen@oetk.fi) ja Riitta Vesala p. 050 439 8017 (riitta.vesala@mantykoti.fi)