Ulla Anttila on kasvatuspsykologian opiskelija Oulun Yliopistolla ja hän opiskelee sivuaineenaan sosiaalityötä. Ulla on vapaaehtoisena Oulun ensi- ja turvakodilla.

Ulla on toiminut Oulun turvakodilla yhteisövapaaehtoisena syksystä 2019 asti. Lisäksi hän on ollut vapaaehtoisena myös ensikodin ja tapaamispaikan puolella.

Vapaaehtoisen tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Tehtävät riippuvat paljon ensi- ja turvakodin asiakastilanteesta. Lastenhoitoapu tai kirpputorihuoneen järjestely voivat kuulostaa pieniltä tehtäviltä, mutta ne ovat merkityksellisiä. Ensikodilla vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi vauvaihailijana. Vauvat tarvitsevat hoivan ja läheisyyden lisäksi runsaasti ihailua, jota vanhempien lisäksi voivat tarjota mm. vapaaehtoiset. Samalla vauvan äiti ja/tai isä saa ihailua välillisesti osakseen, joka tukee vanhemmuutta sekä vahvistaa vauvan ja vanhemman suhdetta. Turvakodin lasten vertaistukiryhmän eli Mato-ryhmän vetäminen yhdessä turvakodin työntekijän kanssa on myös tullut tutuksi.

Ulla on aina ollut sosiaalinen ja kiinnostunut toimimaan ihmisten kanssa erilaisissa tehtävissä. Sivuaineen opintojen osana oli kurssi, johon sisältyi 40 tuntia vapaaehtoisena toimimista. Vapaaehtoishommat eivät olleet Ullalle vierasta touhua, sillä hän on ollut vapaaehtoisena seurakuntatyössä ja kaverikoiratoiminnassa jo aiemmin. Opintoja varten suorituspaikkaa etsiessä hän haki Oulun turvakodille. Opinnoissa mukana ollut Väkivalta ja välittävä myötäeläminen -opintokokonaisuus tarjosi pohjaa turvakotiympäristössä työskentelyyn.

Ulla kuitenkin korostaa, että vapaaehtoisena toimimiseen ei tarvitse olla ammattiosaamista tai koulutustaustaa. Vapaaehtoisena ollaan omalla persoonalla ja omilla tietotaidoilla.

Kiinnostus vapaaehtoisuuteen Oulun turvakodille syttyi siis opintojen kautta, mutta opintojen vaatiman tuntimäärän täytyttyä Ulla kuitenkin halusi jatkaa vapaaehtoisena.

Ullan mielestä vapaaehtoisuudessa parasta on se, että pystyy olemaan avuksi sekä asiakkaille että työntekijöille. ”Olen kokenut hirveän palkitsevana sen, että työntekijät ovat kiitollisia, kun on tullut lisäkäsiksi ja avuksi.” Ulla myös nauttii lasten kanssa olemisesta, ja lapsilta saakin välittömän, aidon palautteen vuorovaikutuksesta. Inspiraation ja motivaation lähteenä Ullalle on se, että pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan.

Ullan mukaan haasteena vapaaehtoisena toimimisessa on se, että asiakkaan elämäntilanne tai tarina ei ole aina vapaaehtoisen tiedossa. Jokaiseen tilanteeseen on tärkeää mennä ilman ennakko-odotuksia ja -asenteita. Ullan mukaan on pidettävä omat tuntosarvet herkkänä, ettei vahingossa ole toista kohtaan tökerö. ”Keskustelu on hyvä pitää arkisena ja neutraalina,” on hyvä neuvo Ullalta.

Näihin arjen haastaviin tilanteisiin on auttanut hyvä perehdytys. Oulun ensi- ja turvakoti järjestää vapaaehtoisille koulutuksen, jossa perehdytään eri yksiköiden toimintaan. Lisäksi vapaaehtoisille on tarjolla työnohjauksellisia tapaamisia, virkistystä sekä lisäkoulutuksia. Vapaaehtoisena toimiessaan vapaaehtoiset eivät myöskään ole yksin, vaan paikalla yhteisössä on aina työntekijöitä. Työntekijöitä on helppo lähestyä ja heidän kanssaan voi jutella ja käydä läpi asioita. ”Hyvä yhteistyö työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, niilläpä haasteista selviää!”

Tulevaisuudelta vapaaehtoisuuteen liittyen Ulla toivoo voivansa jatkaa vapaaehtoisuutta kerran-pari viikossa, kuten syksylläkin teki. Ulla on ollut myös turvakodilla työharjoittelussa, ja toivoo että työharjoittelusta ja vapaaehtoisuudesta voisi rakentaa uraa. Lähiajan toiveena Ulla toivoo, että koronaviruksen tuomat poikkeukset voisivat päättyä, ja arki palata normaaliksi, myös vapaaehtoisuuden kanssa.

”Vapaaehtoisuuden kautta pääsee hyödyntämään ja kehittämään omaan osaamistaan,” Ulla tiivistää.

Katso video Ullan haastattelusta alta!